Tietosuojaseloste

Yleistä

Recright on videorekrytointipalvelu, jonka avulla asiakkaamme voivat rekisterinpitäjänä kerätä ja käsitellä antamiasi henkilötietoja. Pääsääntöisesti asiakkaamme henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on suorittaa rekrytointitoimenpiteitä. Työkalua voidaan käyttää myös erilaisten haastattelu- tai tutkimusvastausten keräämiseen, tilanteesta riippuen.

Jotta asiakkaamme voi hyödyntää Recright-palvelua, asiakkaamme kerää ja käsittelee joitakin sinua koskevia tietoja. Tämä seloste sisältää tietoa siitä mitä henkilötietoja Recright-palvelun yhteydessä tavanomaisesti käsitellään ja mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on henkilötietojasi koskien.

Recright-palvelua tuottaa Recright Oy (Y-tunnus 2360086-9, Kaisaniemenkatu 1B, 6krs. 00100, Helsinki, Suomi)

Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään ja käsitellään?

Asiakkaamme määrittelee mitä henkilötietojasi kerätään ja miten niitä käytetään Recright-videorekrytointipalvelun yhteydessä. Pääsääntöisesti asiakkaamme henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on suorittaa rekrytointitoimenpiteitä. Työkalua voidaan käyttää myös erilaisten haastattelu- tai tutkimusvastausten keräämiseen. Lisätietoa henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta saat rekisterinpitäjänä toimivalta asiakkaaltamme.

Mitä henkilötietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä?

Asiakkaamme kerää sinua koskevia henkilötietoja vain sinulta itseltäsi Recright-palvelun käytön yhteydessä. Tyypillisesti sinulta kerätään rekrytoinnin yhteydessä seuraavia tietoja:

 • lähettämäsi videot
 • nimi
 • yhteystiedot
 • koulutustiedot
 • työhistoria
 • Muuta tietoa, URL osoitteita yms jota jaat osana hakemustasi.

Lisäksi käyttäessäsi vapaaehtoista Apply with Linkedin toimintoa, LinkedIn profiilisi linkittyy Recright tietoihisi. Tämän linkityksen, ja samalla näiden tietojen käsittelyn Recright työkalussa, voit estää sillä että et linkitä LinkedIn profiiliasi Recright haun yhteydessä.

Mikäli sinulla on kysyttävää käsiteltävistä henkilötiedoista tai tietojen lähteistä, otathan yhteyttä rekisterinpitäjään.

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Henkilötietojen käsittelylle on aina oltava laissa säädetty peruste. Mahdollisia perusteita käsittelylle ovat esimerkiksi

 • asiakkaamme tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu
 • sinun ja rekisterinpitäjän välinen sopimus
 • yleinen etu antamasi suostumus
 • Asiakkaamme saattaa käsitellä henkilötietojasi usealla eri perusteella. Lisätietoa henkilötietojen käsittelyn perusteesta saat rekisterinpitäjänä toimivalta asiakkaaltamme.

  Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille?

  Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee asiakkaamme henkilöstöön kuuluvat rekrytointiin osallistuvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan. Asiakkaamme hyödyntää rekrytoinnissa Recright-videorekrytointityökalua. Asiakas on huolehtinut muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään Recrightin yhteydessä ainoastaan asiakkaan määrittelemiin tarkoituksiin. Mikäli Recrightin henkilöstö joutuu teknisissä̈ selvityksissä käsittelemään henkilötietojasi, Recrightin henkilöstö̈ on allekirjoittanut vaitiolosopimuksen, sekä sitoutuu käsittelemään henkilötietoja tietoturvallisesti vain tuottaakseen teknistä̈ asiakaspalvelua.

  Asiakas saattaa hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, tai luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille. Mikäli sinulla on kysyttävää henkilötietojen luovutuksista, otathan yhteyttä rekisterinpitäjään.

  Luovutetaanko tietojani EU:n ulkopuolelle?

  Recright-palvelun yhteydessä henkilötietojasi ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, ellei asiakkaamme rekrytointiin osallistuvat henkilöt sijaitse EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Mahdolliset tekniset luovutukset EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle koskevat ainoastaan tilanteita, jossa käyttämiemme järjestelmien palvelimet sijaitsevat EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella tai jos tietoa käsitellään teknistä tukea vaadittaessa EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella. Mikäli näin tapahtuu, asiakas on huolehtinut siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan tietosuoja-asetuksen edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

  Kauanko henkilötietojani säilytetään?

  Henkilötietojasi ei tulisi säilyttää pidempään kuin niitä tarvitaan käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi tai kuin sopimus tai laki vaatii. Recright säilyttää henkilötietojasi palvelussaan asiakkaamme määrittelemän ajan. Mikäli haluat lisätietoa tietojesi säilytysajoista, otathan yhteyttä rekisterinpitäjäjään.

  Miten tietojani säilytetään ja suojataan?

  Recright-palveluun kerättyjä tietoja säilytetään palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

  Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisenseuraukset?

  Rekrytoinnin yhteydessä asiakkaamme kerää henkilötietojasi arvioidakseen soveltuvuuttasi hakemaasi tehtävään. Rekrytoinnin onnistunut toteuttaminen siis edellyttää henkilötietojesi käsittelyä. Mikäli et anna relevantteja tietoja itsestäsi, asiakkaamme ei todennäköisesti voi jatkaa rekrytointiprosessia kanssasi.

  Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?

  Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta. Emme tallenna mitään henkilötietoa evästeisiin.

  Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

  Sinulla on henkilötietojasi käsittelyä koskien useita oikeuksia, kuten

  Oikeus peruuttaa suostumuksesi

  Mikäli henkilötietojasi käsitellään suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi.

  Oikeus saada pääsy tietoihin

  Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja sekä oikeus saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja on kerätty.

  Oikeus saada virheet korjatuksi

  Sinulla on oikeus pyytää, että sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot korjataan.

  Oikeus kieltää suoramarkkinointi

  Voit milloin tahansa kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten.

  Oikeus vastustaa käsittelyä

  Mikäli henkilötietojasi käsitellään yleisen tai oikeutetun edun perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi.

  Oikeus rajoittaa käsittelyä

  Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että henkilötietojesi käsittelyä rajoitetaan.

  Oikeus saada tiedot siirretyksi

  Mikäli tietojasi käsitellään suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, ja saada tietosi siirretyksi toiselle rekisterinpitäjälle.

  Oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle viranomaiselle

  Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, sinulla on oikeus valittaa henkilötietojesi käsittelystä toimivaltaiselle viranomaiselle.

  Perusasiat:

  Miten voin toteuttaa oikeuteni?

  Henkilötietojesi lainmukaisesta käsittelystä ja oikeuksiesi toteuttamisesta vastaa rekisterinpitäjä. Recright-palvelun yhteydessä henkilötietojesi rekisterinpitäjä on organisaatio, joka hyödyntää Recright-palvelua osana rekrytointi, haastattelu- tai tutkimusprosessiaan. Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

  Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

  Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

  Mihin voin ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

  Mikäli sinulla on kysymyksiä koskien henkilötietojesi käsittelyä, otathan yhteyttä organisaatioon, joka toimii henkilötietojesi rekisterinpitäjänä.

  ×

  Ota yhteyttä

  Kiinnostaako videohaastattelu?

  Laita viestiä niin myyntitiimimme ottaa sinuun yhteyttä.