Datasekretess och säkerhet: Att skydda dina och dina kandidaters data är vår högsta prioritet här på Recright!

Vårt engagemang för dataskydd och datasekretess

På Recright prioriterar vi både din och dina kandidaters dataskydd och datasekretess. Vår plattform är utformad med GDPR-följsamhet som kärna, vilket garanterar att alla data hanteras med största omsorg och respekt för din integritet. Vi värdar och bearbetar all data i EU-datacenter. Recright är ISO27001-certifierat, vilket säkerställer att alla dina data är säkra hos oss.

format_quote

Recright är fullständigt engagerat i att följa GDPR, vilket säkerställer skyddet och sekretessen för alla personuppgifter som vi hanterar. Allt data behandlas och lagras i datacentrar som ligger I EU. 

Vi garanterar datasekretessen för dina anställda och kandidater

Recright är fullständigt engagerat i att följa GDPR, vilket säkerställer skyddet och sekretessen för alla personuppgifter som vi hanterar. Vår plattform är utformad med GDPR-principer som kärna, inklusive Privacy by Design och Privacy by Default. Vi genomför regelbundna konsekvensbedömningar avseende dataskydd (DPIA) och utbildar vår personal i dataskyddsprinciper. Vi granskar också våra mekanismer för datainsamling för att säkerställa att onödig data varken samlas in eller behålls. Dessutom hanterar vi alla förfrågningar från registrerade enligt GDPR-kraven, vilket säkerställer att individers rättigheter respekteras och underlättas.

Alla personuppgifter värdas i EU-baserade datacenter i Dublin, Irland och Frankfurt, Tyskland.

Informationssäkerhet

Recright är stolt över sin ISO 27001-certifiering, en globalt erkänd standard för informationssäkerhetsledningssystem (ISMS). Denna certifiering visar vårt engagemang för att implementera robusta säkerhetskontroller och riskhanteringsprocesser. Vårt ISMS granskas årligen av auktoriserade informationssäkerhetsrevisorer, vilket säkerställer att våra säkerhetsåtgärder är aktuella och effektiva. Vi genomför också årliga incident-simuleringar (Red Team-övningar) och regelbundna riskbedömningar, där identifierade risker analyseras och behandlas enligt ISO 27001-standarder. Denna riskbehandlingsplan dokumenteras, implementeras och dess effektivitet utvärderas regelbundet.

Tekniska revisioner

Tekniska revisioner är en integrerad del av Recrights åtagande att upprätthålla solid informationssäkerhet. Dessa revisioner, inklusive penetrationstester, genomförs årligen av en skiftande tredje part som en del av vår cykel för informationssäkerhetsledningssystem. Revisionsmetoderna inkluderar intervjuer med nyckelpersoner som har kunskap om ISMS och granskning av dokumentation. Identifierade risker analyseras och behandlas enligt ISO 27001-standarder.

Mer information

Kontakta oss för mer information, vi delar gärna följande ämnen för att ge dig ytterligare förståelse för vår datasekretess och informationssäkerhet:

 • ISO 27001-certifiering
 • Policy för informationssäkerhetsledningssystem (ISMS)
 • Dokumentation för GDPR-följsamhet
 • Recrights konsekvensbedömning för dataskydd (DPIA)
 • Rapporter om årliga externa tekniska revisioner/penetrationstester
 • ISO 27001-certifieringar
 • Procedurer för incidenthantering
 • Praxis för datakryptering
 • Processer för dataradering
 • Utbildningsprogram för anställda om informationssäkerhet
 • Procedurer för att respektera och underlätta registrerades rättigheter enligt GDPR
 • Recright Technical Whitepaper
  osv
×

Kontakta oss

Intresserad av att lära dig mer om videointervjuer?

Lämna ett meddelande så kommer vårt team att kontakta dig.