Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto perustettiin vuonna 2010 kolmen johtavan suomalaisen yliopiston, Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideyliopiston yhdistyessä. Nykyään Aalto koostuu kuudesta koulusta, joissa on lähes 11 000 opiskelijaa ja 4000 työntekijää – joista lähes 400 on professoreita.

format_quote

“Recright edustaa modernia rekrytointiajattelua ja ihmiset saavat sitä kautta oikean kuvan Aalto-yliopistosta – haluamme olla ketterästi ajassa mukana oleva innovatiivinen työnantaja ja Recrightin käyttö tukee tätä työnantajakuvaa.”

—Martti Rahkila, ‎HR Systems Manager, Aalto University

Aalto-yliopisto: Kansainväliset rekrytoinnit

Suomalaisen yliopistouudistuksen kärkihanke Aalto-yliopisto pyrkii olemaan innovatiivinen edelläkävijä paitsi opetuksessa ja tutkimuksessa, mutta myös rekrytoinnissa. Kansainvälisessä maailmassa toimivalle monialaiselle tutkimusyliopistolle on luontevaa hyödyntää uusinta teknologiaa myös rekrytointiprosesseissa, joissa usein ajan ja paikan muodostamat rajoitteet saattavat tarpeettomasti hidastaa prosessin etenemistä.

”Eritoten kansainvälisissä rekrytoinneissa Recrightin avulla on voitu tehdä rahallisiakin säästöjä esimerkiksi matkakustannuksissa. Rahansäästöä merkittävämpi on kuitenkin ollut työmäärän ja vaivan säästö, jonka työkalu on mahdollistanut” kertoo Aalto-yliopiston HR-tietojärjestelmäpäällikkö Martti Rahkila.

Rahkila kertoo Recrightin toimineen erittäin hyvin niissä rekrytointiprosesseissa, missä työkalua on käytetty. Myös HR-palvelut on kokenut videohaastattelun käytön tehostavan toimintaa. Välillä prosesseihin osallistuu ihmisiä eri puolilta organisaatiota ja työryhmät voivat olla suuria, joten yhteisen ajan löytyminen on ollut haasteellista – puhumattakaan hakijan aikataulun sovittamisesta työryhmän aikatauluihin.

”Rekrytointi on tilanne, jossa tämän kaltaisesta työkalusta on selkeää hyötyä. Paras puoli on palvelukonsepti – Recright tekee tismalleen sen, mitä tarvitaan. Käyttökokemus on miellyttävä ja helppo, eikä työkalun käyttöönotto vaadi ylimääräistä säätöä. Tämä tuo Aallolle työkalun käytöstä lisäarvoa.”

Pidetty apuväline

Rahkila kertoo palautteen videohaastattelun käytöstä olleen pääsääntöisesti erittäin myönteistä sekä hakijoilta, että rekrytoivilta esimiehiltä.

”Ensimmäinen palaute on useimmiten ’tämähän olikin aika helppoa’. Vaikka aluksi käyttäjä saattaa kokea videolle puhumisen oudoksi, alkukankeus karisee nopeasti. Useasti hakijat itse asiassa yllättyvät positiivisesti, kuvaillen videohaastattelua helpoksi ja mielenkiintoiseksi työnhakumenetelmäksi, jollaiseen ei akateemisissa rekrytoinneissa ole aiemmin törmännyt.”

Työnantajamielikuvan merkitys on Aalto-yliopistolle tärkeä. Innovatiivinen yliopisto haluaa tässäkin suhteessa erottua positiivisesti massasta.

”Recright edustaa modernia rekrytointiajattelua ja ihmiset saavat sitä kautta oikean kuvan Aalto-yliopistosta – haluamme olla ketterästi ajassa mukana oleva innovatiivinen työnantaja ja Recrightin käyttö tukee tätä työnantajakuvaa” päättää Rahkila.

×