Fortum

Fortum Oyj on suomalainen energiayhtiö. Yhtiön toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Baltian maihin, Venäjälle, Puolaan ja Intiaan. Fortum Recycling & Waste, entinen Ekokem, tarjoaa ympäristöasioiden hallintaan ja materiaalitehokkuuteen liittyviä palveluita Pohjoismaissa.

format_quote

“Kaiken kaikkiaan videohaastattelut antavat enemmän kuin esimerkiksi puhelinhaastattelut. On hyvä, että molemmilla haastattelun osapuolilla on aikaa keskittyä.”

—Marja Rekorius, henkilöstön kehittämispäällikkö, Fortum Recycling & Waste

Fortum Recycling & Waste ja myyntisihteerin rekrytointi

Fortum Recycling & Waste (entinen Ekokem) käytti Recrightin videohaastattelutyökalua rekrytoidessaan myyntisihteeriä. Lopputuloksena oli neljä uutta työntekijää.

Fortumillä oli tavoitteena löytää hyvä tyyppi, joka sopisi myyntitehtäviin ja -tiimiin. Tehtävään tuli runsaasti hakemuksia eritaustaisilta henkiöiltä.

”On tärkeää, että myös työnantaja laittaa itsensä likoon ja tekee videohaastattelut.”

Hakijoista valittiin papereiden perusteella 29, joille lähetettiin henkilöstön kehittämispäällikkö Marja Rekoriuksen tekemät yleisluonteiset videohaastattelukysymykset. Hakijoille annettiin vastausaikaa yksi minuutti. Tässä ajassa piti osata keskittyä oleelliseen ja myydä osaamisensa.

Kun videohaastatteluvastaukset saapuivat, Marja Rekorius arvioi hakijat yhdessä asiakaspalveluesimiehen ja tiimiesimiehen kanssa. ”Videolla ihmisestä sai eri käsityksen kuin papereista – ja toisin päin. Koska kyse oli asiakasrajapintaan haettavista ihmistä, hakijoista erottuivat he, joilla oli selkeä ulosanti ja jotka osasivat vastata kysymyksiin loogisesti ja johdonmukaisesti”, Rekorius sanoo.

Esimiehet löysivät hakijoista sopivia ehdokkaita myös muihin avautuviin tehtäviin. Kolmen myyntisihteerin tehtävän lisäksi videohaastatteluista löytyivät sopivat henkilöt vientisihteerin tehtävään.

”Kaiken kaikkiaan videohaastattelut antavat enemmän kuin esimerkiksi puhelinhaastattelut. On hyvä, että molemmilla haastattelun osapuolilla on aikaa keskittyä. Haastattelukierrokselta jäävät myös turhat kohteliaisuuskäynnit kokonaan väliin,” Marja Rekorius sanoo.

”On tärkeää, että myös työnantaja laittaa itsensä likoon ja tekee videohaastattelut. On hyvä, että annetaan yritykselle kasvot. Ihmiseltä ihmisellehän tässä tehdään töitä.”

×