Elisa

Elisa on suomalainen tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden tarjoaja. Innostus hyödyntää uutta tekniikkaa ja työtapoja on kulkenut mukana Elisan lähes 140-vuotisella taipaleellamme. Elisa palvelee yli 2,8 miljoonaa asiakasta Suomessa ja Virossa sekä kansainvälisesti.

format_quote

”Yksi keskeinen videohaastattelun etu on siinä, että päästään näyttämään myös ihmisiä kameran toisella puolella eli meitä elisalaisia sekä työympäristöä. On tärkeää viestiä, miksi tänne kannattaa tulla töihin ja kuka täällä oikein puhuu.”
—Juho Toivola, Elisan rekrytoinnista ja työnantajamielikuvasta vastaava

Videohaastattelulla kohti tavoitetta – uusia fiksuja tapoja tehdä tuttuja juttuja

Elisa ei paljon esittelyjä kaipaa, sillä lähes jokainen suomalainen tunnistaa sen tyylitellyn kirkkaansinisen logon, ja viimeistään Elisa Hintasaarnaajat -mainossarjan tunteisiin vetoava kaksikko kirvoittaa operaattorin nimen mielen päälle.

Kaikessa tekemisessä Elisalla suositaan uuden teknologian luomia mahdollisuuksia ja uusia työtapoja – erityisesti jos asioista on mahdollista saada helppoja ja mukavia. Tavoitteena on “löytää uusia fiksuja tapoja tehdä tuttuja juttuja”, kuten he itse asian kiteyttävät. Tämän ohjenuoran saattelemana Elisa lähti vuonna 2012 ennakkoluulottomasti kokeilemaan uutta tapaa tehostaa rekrytointia ja otti käyttöönsä Recrightin videohaastattelutyökalun. Tähän mennessä videohaastattelua on käytetty jo 130 rekrytoinnissa ja haastatteluvastauksia on annettu useita tuhansia. Jo pelkästään vuoden 2017 kesätyöhauissa vastauksia tuli reilu tuhat.

“Videohaastattelut ovat sekä rekrytoivien esimiesten että työnhakijoiden näkökulmasta auttaneet meitä toteuttamaan tätä näkemystä, sekä lisäksi ensimmäisten joukossa ottamaan käyttöön uutta teknologiaa mihin suhtaudumme erittäin positiivisesti ja innostuneesti”, kertoo monelle laajemmistakin HR-piireistä tuttu, Elisan rekrytoinnista ja työnantajamielikuvasta vastaava Juho Toivola.

Videohaastattelu rakentaa työnantajakuvaa ja parantaa hakijakokemusta

Elisalla on jatkuvasti kymmeniä avoimia positioita ja tarve rekrytoida parhaat osaajat tehokkaasti kuhunkin tehtävään. Siksi työnantajamielikuvaan panostaminen on ensiarvoisen tärkeää.

“Yksi keskeinen videohaastattelun etu on siinä, että päästään näyttämään myös ihmisiä kameran toisella puolella eli meitä elisalaisia sekä työympäristöä. On tärkeää viestiä, miksi tänne kannattaa tulla töihin ja kuka täällä oikein puhuu. Se toimii osin myös myymisenä”, tähdentää Toivola.

Juho Toivolan viesti videohaastattelun käyttöönottoa vielä harkitseville on selkeä: parhaimmillaan videohaastattelu nopeuttaa rekrytointiprosessia ja auttaa tekemään sen ammattimaisemmin. Tämä näkyy ja tuntuu myös positiivisena hakijakokemuksena.

”Videohaastattelu rekrytointiprosessissa vaikuttaa usein myös siihen, että useampi hakija kokee saavansa mahdollisuuden antaa itsestään enemmän ja koko kuvan verrattuna niin kutsuttuun normaaliin prosessiin, jossa on vain hakemus ja henkilökohtainen haastattelu. Henkilökohtaiseen haastatteluun valikoituu kuitenkin suhteellisen pieni joukko hakijoita”, Juho Toivola toteaa.

Toivolan kokemuksen mukaan videohaastattelu tuottaa hakijasta kokonaisvaltaisemman kuvan kuin mitä pelkkien papereiden perusteella syntyy. Videohaastattelu auttaa myös olennaisten tietojen ja taitojen testaamisessa, esimerkiksi suullisen kielitaidon arvioinnissa eri kielissä kuten suomi, ruotsi ja englanti.

format_quote

”Joskus pesuveden mukana menee hyviäkin hakijoita”

Elisassa hyödynnetään videohaastattelua siellä missä se rekrytointitiimin mielestä tuottaa parhaan lisäarvon eli monipuolissa asiakasrajapinnan tehtävissä, erityisesti myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä.

”Jokaisella on omat vahvuutensa. Joillakin se on kirjallinen ilmaisu, toisilla taas enemmän suullinen, jolloin esimerkiksi videon hyödyntäminen voi olla hyvinkin luontevaa. Jos tuijotetaan vain cv:tä, voi siellä joskus mennä pesuveden mukana hyvääkin hakijaa”, kertoo Elisan Senior HR Consultant Mika Pelkonen.

Video edellä -hauista hyvät kokemukset

Elisan Recruitment Lead Susanne Strömin mukaan erityisesti asiakasrajapinnan rekrytointien yhteydessä Elisalla on pohdittu paljon pitäisikö mennä vieläkin vahvemmin video edellä. Tästä Elisalla on saatu hyviä kokemuksia muun muassa tämän vuoden kesätyöhakujen yhteydessä.

“Ensimmäinen steppi oli video ja vasta sen jälkeen hakijalta pyydettiin cv:tä. Meidän kokemuksemme mukaan hakijoiden laatu oli paljon parempi kuin pelkillä papereilla haussa”, Ström toteaa.

“Meidän iso ahaa-elämyksemme onkin ollut juuri tässä, että käännetään järjestys kokonaan toisinpäin; ensin video ja vasta sitten paperit, joista nähdään lopuksi, että niin kutsutut perustat ovat kunnossa. Tästä on nyt saatu hyvää oppia ensi vuoden kesätyöhakuihin”, lisää Martta Saarinen, Elisan Recruitment & Employer Brand Trainee.

Saumaton osa rekrytointiprosessia

Jos toisinaan hakijoiden suunnalta onkin havaittavissa pientä vastarintaa videohaastattelua kohtaan, on sitä ollut työkalun käyttöönoton alkutaipaleella myös rekrytoivien esimiesten suunnalla. Silloin kun videohaastattelu on oma erillinen työkalunsa lukuisten muiden joukossa, vaatii sen käyttö aina jonkin verran enemmän vaivannäköa ja saattaa vaikuttaa esimiesten halukkuuteen hyödyntää sitä rekrytoinneissa.

Nykyään Recrightin videohaastattelutyökalu on integroitu saumattomaksi osaksi Elisan rekrytointijärjestelmää ja esimiehet mieltävät sen kiinteäksi osaksi prosessia. Se onkin osaltaan vaikuttanut siihen, että yhä useammat esimiehet hyödyntävät videohaastattelua innostuneesti ja luontevana osana rekrytointia.

Videohaastattelun 3+1 vinkkiä rekrytoijille á la Juho Toivola

Top3 vinkit:

1.Panosta ohjeistukseen. Kerro tarkasti minkälaisia vastauksia hakijoilta odotetaan: minkä pituisia vastauksia ja mitä vastauksissa kannattaa painottaa. Voit hyvin jopa kertoa miten vastaukset tullaan arvioimaan niin hakijoiden ei tarvitse sitä enää erikseen jännittää.

2.Kysy yhdessä kysymyksessä vain yhtä asiaa. Usein esim. rekrytoivilla esimiehillä voi olla kiusaus ympätä samaan kysymykseen kaksi tai jopa viisi asiaa. Silloin vastaukset eivät kuitenkaan enää palvele tarkoitustaan.

3.Kuuntele. Kiinnitä huomiota itse vastauksen sisältöön. Toisinaan törmää sellaiseen, että arvioidaan täysin toissijaisia asioita, kuten vaikkapa ehdokkaan kuviteltua vakuuttavuutta. Parhaimmat tulokset rekrytoinnissa saavuttaa kuitenkin silloin, kun keskittyy videohaastattelussakin kuuntelemaan vastauksen sisältöä.

4.Rohkeammin vain video käyttöön!

×