Premico

Premico (aiemmin nimeltään Asuntoverstas) on vuonna 1963 perustettu asiantuntijayritys, jonka tehtävänä on kasvattaa asiakkaan asunto- ja kiinteistövarallisuuden arvoa. Asuntoverstas tarjoaa ainutlaatuista tuottonäkökulmaan perustuvaa palvelukokonaisuutta.

format_quote

“Henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin ainoastaan yksi hakija, joka palkattiin myös avoimeen tehtävään!”

—Maija Kauppinen, henkilöstöpäällikkö, Premico.

Premico—Täsmäiskulla löytyi taloushallinnon asiantuntija

Joskus oikean työntekijän löytäminen voi olla työlästä, aikaa vievää ja vaivalloista. Asuntoverstaan rekrytoidessa taloushallinnon asiantuntijaa oli prosessi ja lopputulos täysin päinvastainen – henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin ainoastaan yksi hakija, joka myös palkattiin avoimeen tehtävään.

Henkilöstöpäällikkö Maija Kauppinen oli aiemmassa työpaikassaan käyttänyt Recrightin videohaastattelutyökalua ja Asuntoverstaan etsiessä taloushallinnon asiantuntijaa halusi hän ehdottomasti hyödyntää videohaastattelua osana rekrytointiprosessia.

”Koska emme tee täysipäiväisesti pelkkiä rekrytointeja, on meillä varsin rajallinen määrä aikaa, minkä voi työhaastatteluihin tai koko prosessin läpivientiin käyttää. Kun emme valitse hakijoita henkilökohtaisiin haastatteluihin pelkkien hakemusten ja ansioluetteloiden perusteella, voimme videohaastattelun avulla antaa useammalle hakijalle mahdollisuuden esittäytyä henkilökohtaisemmin jo haun alkuvaiheessa. Tämä toki säästää myös omaa aikaani, sillä videohaastattelu on luonnollisesti täsmäkysymyksillään suorempi ja hakijat ovat valmistelleet vastauksensa huolella. Videohaastattelun myötä he ovat myös pohtineet asioita etukäteen, jonka jälkeen henkilökohtaisessa haastattelussa konkretia tulee usein helpommin esille.”

Taloushallinnon asiantuntijan haussa henkilökohtaiseen haastatteluun kutsuttiin lopulta yksi henkilö – Niina Miettinen– ja hänet palkattiin kyseiseen tehtävään. Niinan kokemukset videohaastatteluun vastaamisesta olivat myös varsin positiiviset:

”Haastatteluun vastaamisessa oli iso plussa, ettei tarvinnut matkustaa tai aikatauluttaa haastattelua. Videovastauksissa pyrin pitämään vastaukseni mahdollisimman rentoina, tosin mahdollisuus nauhoittaa vastaukset useampaan kertaan osoittautui hyödylliseksi – en halunnut jättää nauhalle vastauksia, missä esimerkiksi kangertelin sanoissani. Henkilökohtaiseen haastatteluun mennessä tilanne oli rennompi ja päästiin suoraan asiaan, kun osa kysymyksistä oli jo esitetty videolla ja olimme puolin ja toisin jo ”kasvotuttuja.”

Niina Miettinen (vas) ja Kauppinen (oik.)

”Haastatteluun vastaaminen oli helppoa.”

Työkaluhan on varsin bulletproof, ei haastattelua oikein edes voi tehdä väärin. Osan nikseistä oppii toki myös käytön myötä, mutta Recrightilta saamani käytännön vinkit esimerkiksi kameran korkeudesta ja mallikysymyksistä auttoivat ensimmäisen haastattelun teossa paljon” kertoo Kauppinen.

”Haastatteluun vastaaminen oli helppoa – tosin minulla ei ollut rekrytoinnin aikaan kotona tietokonetta jolla vastaaminen onnistuisi. Nauhoitin vastaukseni vanhempieni kannettavalla siellä vieraillessani – iPadilla vastaaminen kun ei ollut mahdollista” kommentoi Miettinen. (toim. huom. tähän on tullut myöhemmin korjaus – nyt myös mobiililaitteilla vastaaminen onnistuu!)

Kauppinen kehuu videohaastattelua menetelmänä paitsi rekrytoijan, mutta myös hakijan näkökulmasta.

”Haastattelijan ajan – ja sitä kautta resurssien säästö on videohaastattelua käyttäessä kiistaton. Rekrytoija voi haastatella suuremman joukon hakijoita, ja kohdistamalla kysymykset oikein voi hakijoista saada yllättävääkin potentiaalia kaivettua esiin. Kaikki hakijat eivät osaa avata osaamistaan tehokkaasti paperilla, mutta videolla hakija saattaa ”puhjeta kukkaan” aivan eri tavalla.

Maija Kauppinen summaa vielä loppuun muutamia seikkoja:

”Henkilökohtaisessa haastattelussa vaaditaan haastattelijalta ammattitaitoa, jotta hakija saadaan rentoutumaan haastattelutilanteessa. Videohaastattelu auttaa myös tässä, sillä hakija voi valmistautua rauhassa ja miettiä vastauksiaan sekä pääsee tutustumaan myös haastattelijaan etukäteen. Jos hakija valitaan jatkoon, tekee jo suoritettu videohaastattelu itse haastattelutilanteesta tehokkaamman – voidaan keskittyä persoonaan ja mahdolliset osaamiseen liittyvät kysymykset ovat hakijalle miellyttävämpiä, kun vastauksia on pohdittu jo videolla etukäteen. Täytyy muistaa, että emme aina ole siinä tilanteessa, että kutsumme videohaastatteluiden pohjalta henkilökohtaiseen haastatteluun vain yhden hakijan. Nyt meillä kävi tuuri. Loppukädessä on rekrytoijan tehtävä päättää, kuinka monta sopivaa ehdokasta hakijoiden joukosta on. Tehokkaasti läpiviety prosessi kuitenkin palvelee kaikkia osapuolia.”

×