Seure

Seure on voittoa tavoittelematon henkilöstöpalveluyhtiö, joka välittää työvoimaa yhden päivän sijaisuuksista aina kuukausien mittaisiin työsuhteisiin. Seure auttaa asiakkaita myös muissa henkilöstöasioissa, kuten rekrytoinnissa ja henkilöstöresurssien optimoinnissa.

format_quote

“Videon käyttö on lyhentänyt merkittävästi henkilökohtaisten haastattelujen kestoa, mikä oli tavoitteemmekin.”

—Katja Salvisto, Recruiting Consultant, Seure

Seure: Opettajien rekrytoinnin tehostaminen

Uuden teknologian omaksuminen tehostaa rekrytoijan arkea ja ajankäyttöä.

Sijaisopettajien työpaikat ovat nykyisin erittäin haluttuja, ja paikan avautuessa on rekrytoijalla useimmiten edessään lyhyessä ajassa vino pino hakemuksia. Tämä tarkoittaa luonnollisesti vaivalloista ja aikaa vievää prosessia – kuinka valita satojen hakijoiden joukosta se kaikista parhaiten tehtävään soveltuva kandidaatti?

Seure rekrytoi opettajien sijaisia pääkaupunkiseudulle syys-lokakuussa 2013 ja avoimista paikoista ilmoitettiin Seuren internet-sivulla. Kolmen päivän aikana hakemuksia saapui 129, mutta tällä kertaa rekrytoijalla oli edessään aiemmasta poikkeava valintaprosessi – rekrytointi oli päätetty toteuttaa Recrightin videohaastattelua hyödyntäen.

”Sijaisopettajien rekrytointi on yleensä todella iso urakka. Useimmiten hakemuksia on yli 200” kertoo Seuren rekrytointikonsultti Katja Salvisto.

”Tarkoituksenamme oli järkevöittää konsulttien ajankäyttöä ja säästää aikaa henkilökohtaisissa haastatteluissa. Tämä toteutui, videolla sai hyvän kuvan niin hakijan koulutuksesta, kokemuksesta kuin persoonastakin” Salvisto jatkaa.

Opettajalta vaaditaan työtehtävissä paitsi sosiaalisia taitoja, myös valmiutta esiintyä. Kun työtehtävissä ollaan jatkuvasti tekemisissä ihmisten kanssa, korostuu asenteen ja persoonan merkitys jo rekrytointivaiheessa.

”Videon käyttö rekrytoinnissa tuki erittäin hyvin koko prosessia. Meillä oli todella hyviä hakijoita, ja video auttoi meitä saamaan heistä paremman käsityksen jo rekrytoinnin alkuvaiheessa.”

Sitten kun tapasimme parhaita kandidaatteja henkilökohtaisessa haastattelussa, pääsimme nopeasti ”syvemmälle”. Meidän ei tarvinnut enää haastattelutilanteessa kaivaa persoonaa niin vahvasti esille, vaan pystyimme keskittymään enemmän käytännön asioihin – esimerkiksi hakijan toivomuksiin siitä, mitä ja missä hän haluaisi opettaa ja mihin hänen osaamisensa riittää. Tämä auttoi meitä pääsemään tavoitteeseemme – konsulttiemme ajankäyttö tehostui ja järkevöityi.”

Seure on käyttänyt videohaastattelua mm. myös koulunkäyntiavustajien, sekä siivous- ja keittiötyöntekijöiden rekrytoinnissa avoimen hakemuksen ohessa. Keikkaluontoisiin töihin videohaastattelu soveltuu Salviston mukaan erityisen hyvin – lyhytkestoisessa työsuhteessa uuden työntekijän perehdyttämiseen ei usein ole paljoa aikaa, ja silloin vaaditaan hakijalta oma-aloitteisuutta, rohkeutta ja oikeaa asennetta.

”Keikkatyöläisen työnkuva on varsin vaativa, joten siihen vaaditaan aktiivista ja reipasta luonnetta. Silloin helpottaa, kun saa kuvan henkilön persoonasta heti rekrytoinnin alkuvaiheessa” Salvisto päättää.

×