Wippii Work

Wippii Work on henkilöstöpalveluyritys, joka tarjoaa työpaikkoja siivoojista juristeihin ja timanttiporareista web-suunnittelijoihin. Laaja-alaiset työalat tarvitsevat toimialatuntemusta ja sitä Wippiissä riittää.

format_quote

“Meillä on käytännön todisteita, että ollaan saatu onnistumisia tätä kautta. On tullut merkittävää lisäarvoa siitä, että saa nähdä ja kuulla millaisia hakijat ovat”.
—Ronie Oljemark, palvelujohtaja, Wippii Work

Videohaastatatteluilla lisäarvoa rekrytointeihin

Yrityksen syntytarina alkaa helsinkiläisen opiskelija-asuntolan kerhohuoneelta, jossa kaksi opiskelijaa päätti ansaita lisätuloja työllistämällä itsensä sekä ystävänsä henkilöstöpalvelun avulla. Aluksi ideana oli työllistää opiskelijoita ja vastavalmistuneita. Nopeasti ilmeni, että vuokraustarvetta olisi myös ammattialoille.

Kahdeksan vuotta myöhemmin tapaamme Wippii Workin palvelujohtaja Ronie Oljemarkin Helsingin keskustan toimistolla, jossa työntekijöitä on tällä hetkellä 14.

Rekrytoinnin muutokset

Ronie kertoo rekrytoinnin luonteen muuttuneen yrityksen kahdeksan vuoden aikana. Hektisyys on tullut jokapäiväiseksi ilmiöksi. Työnhakijat ovat siirtyneet mobiiliin aikakauteen ja ovat nopeita liikkeissään ja päätöksissään. He haluavat lähettää työhakemuksia silloin kun se heille sopii, olivat sitten työmatkalla tai mökillä.

Nykymarkkinoilla hyvät työntekijät työllistyvät nopeasti. Parhaiden työntekijöiden kilpailussa ylilyöntiaseman saavat ne työnantajat, jotka ovat valmiita reagoimaan nopeasti. “Hyvistä työntekijöistä ollaan valmiita kilpailemaan.”, kertoo Ronie.

Tämän päivän työnhakijoita kiinnostaa yrityksen työnantajamielikuva, vaikka työsuhteita ei enää ajatella loppuelämän pituisiksi. Haettavasta yrityksestä ollaan valmiita etsimään tietoa ja ollaan kiinnostuneita sen tarjoamista etenemismahdollisuuksista ja urapoluista.

Miten erottua yrityksenä

Wippii Work pyrkii erottumaan muista henkilöstöpalveluyrityksistä henkilökohtaisella palvelullaan. Asiakkaille sekä työnhakijoille on oma yhteyshenkilö, jonka kanssa asiointi helpottaa ja nopeuttaa yhteydenpitoa.

Selkeää erottautumista tarjoavat myös laadukkaat työpaikkailmoitukset. ilmoitukset ovat informatiivisia ja pyrkivät kertomaan mahdollisimman paljon työnhakijaa kiinnostavia tietoja. Wippiissä on todettu, että lisätiedot ovat usein asioita, joita hakija paikasta kaipaa valintaa tehdessään. Yritys katsoo laadukkaiden ilmoitusten toimivan rekry- ja sisältömarkkinointina ja palvelevan samalla sekä hakijoita että työnantajia.

Videohaastattelut osaksi rekrytointiprosessia

Wippii Work on ottanut videohaastattelut osaksi rekrytointiprosessiaan ja todennut niiden soveltuvan alaan kuin alaan. Videohaastattelut ovat arkipäivää asiakaspalvelutyössä, mutta ne soveltuvat myös niihin tehtäviin, joissa työntekijät toimivat asiakaspalvelun rajapinnalla. Rajapinnan lähellä työskentelevät eivät ehkä toimi kasvotusten asiakkaiden kanssa, mutta he toimivat asiakaspalvelijoita puhelinkeskuksissa, rahoituskäsittelijöinä, matkanjärjestäjinä tai vaikkapa pakettiauton kuljettajina.

Rekrytointiin osallistuu usein myös työnantaja, jolla saattaa olla toiveita videolla kysyttävistä kysymyksistä. Työnantaja saa hakijan vastauksen haluamaansa kysymykseen ja näkee samalla videon välityksellä välittömästi hakijan persoonan.

Wippiin asiakas saa rekrytoinnin tuloksena hakijoiden omat CV:t, hakemustekstit, videovastaukset sekä Wippiin tekemät tiivistelmät hakijoista. Kokonaisvaltaisen ja tiiviin paketin ansiosta päätös palkkaamisesta helpottuu. Wippiin kokoama tiivistelmä tuo asiakkaalle nopean katsauksen hakijaan. Videovastaukset ovat Ronie Oljemarkin sanoin “kermaa kakun päällä” kokonaisuudessa.

format_quote

“Meillä on käytännön todisteita, että ollaan saatu onnistumisia tätä kautta. On tullut merkittävää lisäarvoa siitä, että saa nähdä ja kuulla millaisia hakijat ovat” – Ronie Oljemark, Palvelujohtaja

Videohaastattelu työnhaussa

Wippiin saama palaute videohaastatteluista on ollut rohkaisevaa ja haastatteluita on laajennettu perinteisen asiakaspalvelutyön ulkopuolelle. Yksi Ronien esittelemistä positioista oli pakettiautokuljettajan työ, jossa Wippiin ehdotuksesta päätettiin hyödyntää videovastauksien tuomia etuja.

Kuskin työ koostuu osin myös asiakaskohtaamisista, joten työnhaun yhteyteen päätettiin laittaa videokysymys. Työnantaja halusi saada videovastauksen työhön liittyvään ongelmanratkaisuun. Lähes kaikki vastanneet saivat kutsun varsinaiseen haastatteluun ja monet hakijat saivat jatkohaastatteluiden kautta tavoittelemansa työpaikan.

Kysymys: Miten toimia tilanteessa, jossa asukas tulee valittamaan pakettiautosi pysäköinnistä paikassa, jossa pysäköinti ei ole sallittua. Sinulla ei ole pysäköinnille muita vaihtoehtoja. Miten selität tilanteen asukkaalle?

Videovastauksien avulla oli helppo kuulla millainen ongelmanratkaisutaito sekä asiakaspalveluasenne hakijalla oli.

Videohaastattelut integroituna omaan rekrytointijärjestelmään

Wippii on integroinut Recrightin videohaastattelut LikeIt-rekrytointijärjestelmäänsä. Rekrytointijärjestelmästään rekrytoijat näkevät reaaliajassa haastateltavien suoritetut videohaastattelut. Järjestelmien integrointi luo selkeyttä ja poistaa tarpeen kirjautua useisiin järjestelmiin. Hallintointi yhdestä järjestelmästä auttaa merkittävästi rekrytointiprosessin etenemisessä.

Palautteiden perusteella

Wippiiläiset kysyvät usein mielipiteitä videoista niin työnhakijoilta että työnantajilta. Työnantajat kokevat videohaastattelut oivalliseksi tavaksi nähdä millainen hakija on kyseessä. Videosta on helpompi nähdä hakijan persoonallisuus kuin pelkästä kasvottomasta hakemuskirjeestä tai CV:stä.

Meidän tehtävä on ne parhaista parhaat esitellä asiakkaille. Jos siihen saadaan “kermaa kakun” päälle että sieltä tulee videolla vähän vastauksia, niin se on loistava juttu!

Työnhakijalle ensimmäisen videohaastattelun nauhoitus on usein jännittävää, mutta jännitys poistuu jo muutaman vastauksen jälkeen. Videovastauksen alkujännityksen ohittuessa monien vastauksista voi aistia rentoutumisen ja innostumisen tunteen.

Wippii on päätynyt kysymään hakijoilta hyvin perinteisiä kysymyksiä. Kysymykset ovat lähinnä sellaisia mitkä kertovat hakijan toiminnasta asiakaspalvelutilanteissa. Kysymyksien tarkoituksena on nähdä hakijan persoona ja katsoa, että hakemus on samassa linjassa kirjallisen hakemuksen kanssa.

Ohjeita videohaastattalua miettivälle Ronien vinkit videohaastatteluiden käyttöön:

1.Unohda kamera ja puhu kuin ihmiselle

2.Videohaastattelukysymyksen nauhoittamista on turha jännittää, sillä voit nauhoittaa videohaastattelukysymykset uudelleen kunnes olet niihin tyytyväinen

3.Muista että luot olemuksellasi ensivaikutelman edustamastasi yrityksestäsi

Saman ohjeistuksen voi kääntää myös hakijalle; hyvä videohaastatteluvastaus kuvastaa persoonaa. Siinä ei tavoitella täydellisyyttä, sillä valokeilassa on hakija, ei näyttelijäntaidot tai kuvauksen laatu.

×