Älä unohda kesätyöntekijää

Osaako yrityksesi hyödyntää kesätyöntekijän potentiaalin? Kun rekrytointiprosessi kesätyöntekijöiden osalta päättyy, on tärkeää huolehtia perehdytyksestä.

Jan Söderström

Kesätyö ei ole nuorelle pelkästään tapa ansaita omaa rahaa, vaan tärkeä kasvun paikka kohti tulevaisuuden työuraa ja aikuistumista. Jo lukiossa on tarpeellista miettiä ainevalintojen kautta sitä, mitkä ovat omia vahvuuksia ja mihin suuntaan osaamista on tarpeen lähteä kehittämään. Pitkä saksa vai matematiikka? Miten 16- vuotias voi tietää mille alalle haluaa suunnata?

Opinto-ohjaus ja koulussa tapahtuva akateemisen osaamisen kehittäminen antavat tietyllä tapaa ymmärrystä siitä, mitkä ovat yksilön vahvuuksia ja mitkä toisaalta kehityskohteita. Käsitys eri ammattien todellisista työnkuvista saattaa kuitenkin olla hatara, eivätkä päivän tai parin viikon mittaiset työelämään tutustumiset välttämättä tarjoa sen tarttuvampaa kosketuspintaa aiheeseen.

Parasta mitä nuori voi saada, on kesätyöpaikka alasta riippumatta. Tärkeämpää kuin omien vahvuuksiensa löytäminen ja kehittäminen, on kompastuskivien havaitseminen. Kun joutuu puurtamaan kolme kuukautta työssä, johon ei sovellu lainkaan, saa varmasti negatiivisen vahvistuksen kautta motivaatiota sen ”oman juttunsa” löytämiseen. Kokeilu, hakeminen, kyllästyminen ja ärsyyntyminen ovat identiteetin kehittymisen rakennuspalikoita ja opettavat myös rutiininsietokykyä. Suurin asennemuutos opiskelijasta kohti työntekijää on tietynlainen minäkeskeisyyden unohtaminen. Joskus töitä tulee tehdä, vaikkei voisi vähempää kiinnostaa tai työllä ei tunnu olevan sen suurempaa tarkoitusta. Nuori on silti vastuussa oman työnsä tuloksista itsenäisenä toimijana, toisin sanoen on kyse siitä että kotitehtävät tehdään aina yhtäläisellä laadulla, huolimatta siitä tarkastettiinko ne vai ei. 


Lue seuraava blogijuttu: Voiko CV:llä saada kesätöitä


Kesätyöpaikan ei tarvitse opettaa nuorta huippuammattilaiseksi, mutta toisaalta innokkaan ja etevän tekijän tulisi saada mahdollisuus kehittää taitojaan ilman rajoituksia. Rekrytointiprosessi ei välttämättä paljasta työntekijän luonnetta, minkä takia tarkoituksenmukaisen perehdytysjakson tulisikin saada enemmän painoarvoa. Perehdytyksen tavoitteena ei tulisi olla pelkästään uusien työskentelytapojen opettaminen, vaan yksilön osaamisen kartoittaminen. Voiko yritys hyötyä kesätyöntekijästä jatkossa? Mihin asioihin hänen suurin motivaationsa kohdistuu? Mihin suuntaan hänen työnkuvaansa olisi hyvä suunnata? 

Kesätyöläisen perehdytys saattaa unohtua, kun ajatellaan että prosessi on täyttä resurssien hukkaa. Mutta palauttamalla mieleen, kuinka paljon pelkästään kesätyörekrytointiin on uponnut rahaa, voidaan ymmärtää että investointi on jo tehty. Tässä vaiheessa fiksuinta on ottaa kaikki mahdollinen hyöty siitä irti.

Yrityksille on suuri etu kesätyöntekijöistä, jotka palaavat myös seuraavana kesänä. Perehdytyksen tarvetta ei näin ole ja rekrytointikuluissakin säästetään. Parhaimmillaan on mahdollista avata polku kesätyöntekijästä osa-aikaiseksi ja lopulta vakituiseksi työntekijäksi. Mahdollistamalla työuran kehitys, työntekijä todennäköisesti myös sitoutuu työhönsä syvemmin ja antaa täyden työpanoksensa kaikissa uransa vaiheissa. Liiketoiminnan strategisen suunnittelun tulisi yltää myös työntekijöiden kohteluun.


Oletko varmasti ottanut kaiken huomion kesätyörekrytoinneissasi? Lataa opas ja tarkista!

{{cta(’2711afff-109f-49bd-8474-7f5cb66a2ba7’)}}

{{cta(’b18fec96-0fe3-4834-aed9-3faf86e862cf’)}}

×