Chatbotit ovat tulleet rekrytointiin jäädäkseen

Kilpailu parhaista osaajista saa rekrytoijat etsimään uusia keinoja tehostaa rekrytointiprosessia ja parantaa hakijakokemusta kuitenkaan uhraamatta inhimillisen kanssakäymisen mahdollisuutta. Chatbotit, tekoäly ja videorekrytointi ovat toimivaksi havaittuja keinoja parantaa kaikkea edellämainittua.

Jan Söderström

Chatbotteja nähdään nykyään yhä useamman yrityksen asiakaspalvelutehtävissä ja monella meistä on jo omakohtaisia kokemuksia botin kanssa asioinnista. Myös markkinoinnissa botit ovat ottamassa isompaa ja älykkäämpää roolia niin liidigeneroinnissa kuin prospektien ja asiakkaiden palvelemisessa.

Teknologisen kehityksen vastapainoksi kaivataan kuitenkin inhimillisempää ja vastavuoroisempaa kanssakäymistä ja viestintää. Lisäksi palvelua verkossa kaipaavan aikajänne on muuttunut dramaattisesti päivistä tunteihin, jopa minuutteihin. Vastaus ongelmaan tai kysymykseen on saatava juuri silloin kun se on kysyjälle ajankohtainen.

Muun muassa nämä muutokset ihmisen ja teknologian yhteiselossa ovat johtaneet kokonaan uuden kategorian – keskustelevan markkinoinnin (conversational marketing) – syntymiseen viimeisen vajaan kahden vuoden aikana. Muutos on ollut niin merkittävä, että jopa analyytikkotalo Gartner noteeraa sen analyyseissaan ja ennustaakin conversational marketingista kehittyvän jo ensi vuoden aikana huomattavan kanavan niin B2B- kuin B2C-asiakaskanssakäymiselle ja -yhteydenpidolle sekä yhdeksi merkittävistä kanavista luoda liikevaihtoa.

Ehkä näemme pian myös conversational recruitment -kategorian esiinmarssin, mikä ei olisi ihme ottaen huomioon, etteivät chatbotit ole vieraita rekrytoinninkaan saralla.

Rekrybotti – kiireisen rekrytoijan unelma-assari

Aivan viime aikoina on alkanut pompsahdellut esiin erilaisia rekrybottitoteutuksia. Monet ovat vielä kohtuullisen alkeellisia, mutta jo nyt botti osaa ehdottaa hakijalle sopivaa avoinna olevaa työpaikkaa, ohjaa tietyn profiilin hakijat juuri oikealle rekrytoijalle, tekee alustavaa hakijoiden kvalifiointia, ja jopa suorittaa ensimmäisen vaiheen haastatteluja. Potentiaalia on lähes rajattomasti, joten tulemme varmasti näkemään yhä useampia ja pidemmälle vietyjä rekrybotteja jo aivan lähitulevaisuudessa.

Chatbotin käyttö rekrytoinnissa on hyvä esimerkki siitä miten tekoäly ottaa hoidettavakseen osan rutiininomaisista ja toistuvaistyylisistä tehtävistä. Näin rekrytoinnin ammattilainen voi aidosti keskittyä vaativampaa ja syvällisempää osaamista vaativaan osuuteen, työskentelemään laadukkaiden hakijoiden parissa.

Oletettavaa on, että chatbotin kaltainen tekoälyä hyödyntävä ratkaisu helpottaa kiireisen rekrytoijan elämää ja nopeuttaa koko rekrytointiprosessia. Botti onkin rekrytoijan unelma-assari, joka hoitaa mukisematta rekrytoinnin raskaan ja joskus tylsänkin vaiheen kuin liukuhihnalta. Tämä jos mikä auttaa nostamaan rekrytoinnin tehokkuutta aiempaa korkeammalle tasolle.

Botin avulla parempi hakijakokemus

Kaikki tietävät kuinka kovaa kilpailu parhaista osaajista nykyään on. Siksi hakijakokemukseen panostaminen jatkaa edelleen TOP 3:ssa rekrytoijien prioriteettilistalla.

Yksi tärkeimmistä asioista erinomaisen, tai edes riittävän hyvän, hakijakokemuksen luomisessa on eliminoida prosessin jämähtäminen paikalleen. Usein se ilmenee muun muassa siten, ettei hakija kuule rekrytoijasta päiväkausiin sen jälkeen kun hän on lähettänyt hakemuksen. Toinen varsin yleinen ilmenemismuoto jämähtämisestä on se, ettei hakija saa minkäänlaista väliaikatietoa käynnissä olevan rekrytointiprosessin etenemisestä.  

Vaikka tämä kaikki on meille jokaiselle itsestään selvää ja nyökyttelemme yhtämielisyyttämme siitä, että säännöllinen ja ajantasainen kommunikointi hakijan suuntaan on äärimmäisen tärkeää – on kuilu tietämyksen ja todellisuuden välillä edelleen liian syvä. Syyt ovat usein inhimillisiä, kun työtä on liian paljon ja aikaa liian vähän. Tällaisiin haasteisiin teknologia, kuten chatbot ja automaatio voivat tuoda ison avun. Botin avulla hakijat voidaan pitää huomioituina ja ajantasalla asioiden etenemisestä, vaikkei rekrytoija voisikaan tässä vaiheessa olla hakijoihin henkilökohtaisesti yhteydessä.

Joissain tehtävissä hakijavolyymit voivat olla todella suuria mikä voi osaltaan verottaa rekrytoijan kykyä olla henkilökohtaisesti yhteydessä jokaisen hakijan kanssa tietyn ajan sisällä. Myös tässä kohtaa rekrybotilla voi olla iso positiivinen vaikutus hakijakokemukseen ja tehdä prosessista hakijan näkökulmasta sulavan ja lähes välittömän.

Botti voi siirtää hakijan prosessin vaiheesta toiseen saumattomasti ja nopeasti, lainkaan ilman rekrytoijan osallistumista. Rekrybotti voi esittää hakijoille kysymyksiä ja siten kartoittaa laajemmin hakijoiden aiempaa kokemusta, osaamista, ja sopivuutta kyseiseen tehtävään ja yrityskulttuuriin. Näin rekrytoijan ulottuvilla on laajempi, mutta laadultaan parempi hakijajoukko. Rekrytoija puolestaan saa mielenrauhaa siitä, että prosessissa on suuremmalla todennäköisyydellä tehtävän ja yrityksen kannalta sopivimmat ehdokkaat.  

Rekrytointi on lopulta inhimillinen prosessi

Varmaa on, että modernilla teknologialla, kuten chatboteilla on paikkansa tulevaisuuden rekrytoinnissa. Rekrytointi on kuitenkin prosessi, joka edellyttää aina jonkinlaista inhimillistä kontaktia. Mutta se, miten inhimillisyys prosessiin nivotaan, ei ole välttämättä niin yksipuolinen kuin luulisi.

Keinoja on varmasti lukemattomia ja inhimillisyyttä voidaan lisätä yhä hienostuneemman tekoälyn ja koneoppimisen lisäksi esimerkiksi hyödyntämällä rekrybottiin yhdistettyä videohaastatteluominaisuutta.

Persoonallinen kosketus voi astua kuvaan vaikkapa osana alkuvaiheen rekrybottikeskustelua, johon on nivottu rekrytoijan videoterveiset hakijalle. Hakija puolestaan voi nauhoittaa oman lyhyen videoesittelyn itsestään. Näin teknologia lyö kättä inhimillisen ja aiempaa persoonallisemman kommunikaation kanssa. Tämä on vain yksi esimerkki modernia teknologiaa hyödyntävästä rekrytoinnista ja inhimillisen ulottuvuuden lisäämisestä siihen eikä se tarkoita sitä, että rekrytointeja hoidettaisiin laajamittaisesti täysin ilman ihmiskontaktia jatkossakaan.

 

Mikäli moderni rekrytointi laajemmin kiinnostaa, ole ihmeessä yhteydessä ja arvioidaan yhdessä kuinka voimme olla avuksi.

×