Digitalisaatio päiväkoteihin

Vanhemmille saattaa olla iso kynnys jättää lapsi päiväkotiin. Digitalisaation keinoin vanhempia pystytään osallistamaan paremmin. Lue miten.

Jan Söderström

Vanhemmille saattaa olla iso kynnys jättää lapsi päiväkotiin vieraiden ihmisten armoille. Työssäkäyville ei kuitenkaan usein jää muuta vaihtoehtoa, joten usein tämä kynnys on pakko ylittää. Voisiko sitä kuitenkin madaltaa yhteisöllisöllisyyden ja osallistamisen avulla?

Päiväkodin ja vanhempien välinen vuorovaikutus on elintärkeää. Päivittäin edestakaisin kulkee erilaisia lappumuotoisia ilmoitusasioita: oli kyse sitten päiväkodin pulkkaretkestä tai siitä, että tänään Pepin tuleekin isän sijasta noutamaan eno. Kummassakin päässä aikataulu on kiireinen – mitä jos puhelinyhteyttä ei saada? Mitä jos lappu hävisi tai sitä ei muistettu lukea?

Olisi myös kiva tietää, mitä se nuorimmainen on päivän aikana tarhassa tehnyt. Uudet taidot, päivän ateriat, päiväunien pituus ja niin edelleen. Kolmevuotiaalta kysymällä ei välttämättä kaikkeen saa luotettavaa vastausta ja päiväkodinopettajakaan ei päivän päätteessä voi jokaista yksityiskohtaa muistaa.

Mobiilikehitystalo Starcut on kehittänyt yhteistyössä Century Moosen kanssa sovelluksen nimeltä KindieDays, joka tuo digitalisaation osaksi päiväkotien päivittäistä viestintää. 

KindieDays antaa vanhemmalle mahdollisuuden osallistua lapsensa päivään reaaliaikaisesti, sillä sovelluksen kautta tarhatädit voivat tärkeimpien ilmoitusten lisäksi jakaa myös kuvia mieleenpainuvista hetkistä.

Seuraava askel

Nykyteknologian kautta voidaan tuoda vanhemmat ja päiväkodit lähemmäksi toisiaan. Mitä voitaisiin seuraavaksi tehdä? Päiväkotien hoitohenkilöstön rekrytoiminen on haastavaa, sillä kyseessä ei ole pelkästään työyhteisöön sopivuus, vaan myös lasten ja etenkin vanhempien kriteerien täyttäminen.

Mitä jos vanhemmat tuotaisiinkin osaksi päiväkodinopettajien rekrytointia?

Videotyökalun käyttö rekrytoinnissa mahdollistaa sen, että rekrytointiprosessiin voidaan osallistaa myös vertaisarvioijia – jotka voivat toimia kotisohvalta käsin. Vanhemmista voidaan muodostaa esimerkiksi asiantuntijaraadin kaltainen paneeli, joka voi arvioida numeraalisesti tai tähtiluokituksen avulla hakijaehdokkaita.

Hakija vastaa palvelussa videolla esitettyihin kysymyksiin, näin ikään videomuotoisesti. Teknologia mahdollistaa näin perinteisen CV- ajattelun hylkäämisen, sillä kuinka paperilla voidaan ylipäätään päättää siitä, kuka on paras lasten kanssa toimimiseen? Parhaat arvosanat kasvatustieteistä vai sukulaisten antamat suositukset?

Sen jälkeen kun vastaukset on tallennettu palveluun, niitä pääsevät arvioimaan etänä sekä päiväkodin henkilöstö että esimerkiksi vanhempien paneeli. Näin pystytään karsimaan hakijoiden joukosta ne, jotka on arvioitu parhain pistein. Kasvokkaishaastatteluihin saadaan siten vain valiojoukko, joka on ollut myös vanhempien mieleen. Voidaan hyvällä omatunnolla puhua aidosta yhteistyöstä.


Kuinka digilisaatio voisi auttaa koulujen rekrytoinneissa? Lue ilmainen e-kirja:

AcademicRecruitmentFI

×