Nauhoitetut videohaastattelut ja live-haastattelut: Miten ne eroavat toisistaan?

Mitä ovat nauhoitetut videohaastattelut ja live-haastattelut ja miten ne eroavat toisistaan? Tässä blogissa kerromme eroavaisuudet ja annamme molempiin hyödyllisiä käytännön vinkkejä

Jan Söderström

Nauhoitettujen videohaastatteluiden ja live-haastatteluiden hyödyntäminen rekrytoinnissa on vauhdilla yleistyvä käytäntö. Silti “videohaastatteluista” puhuttaessa nämä kaksi videohaastattelun muotoa sekoitetaan usein toisiinsa. Tässä blogiartikkelissa selitämme miten nämä kaksi haastattelumuotoa eroavat toisistaan ja missä tilanteissa niitä käytetään. Sen lisäksi annamme sinulle hyödyllisiä käytännön vinkkejä.

Live-videohaastattelut

Live-videohaastattelut ovat haastattelumuotoon tehtyjä videopuheluita. Tällaiset haastattelut voidaan suorittaa perinteisillä videopuhelutyökaluilla, kuten Google Hangouts, Skype, tai esimerkiksi Recrightin Live-videohaastattelun avulla. Osa alustoista (kuten meidän) mahdollistavat haastattelun tallennuksen katseltavaksi ja analysoitavaksi myöhemmin.

Live-haastatattelu on tehokas vaihtoehto kasvokkain tapahtuvaan haastatteluun, silloin kun fyysinen tapaaminen on vaikeaa järjestää. Live-haastattelu voi parhaimmassa tapauksessa säästää kustannuksia ja aikaa, sillä tapaamisen toteuttaminen ei vaadi rekrytoijalta eikä työnhakijalta matkustamista. Aikataulujen sovittaminen on kuitenkin välttämätöntä, sillä molempien pitää olla tapaamisessa samaan aikaan.

Vinkkejä live-haastattelujen suorittamiseen:

  • Tee haastattelutyökalussa koehaastattelu ennen varsinaista haastattelua. Varmista, että käyttämäsi työkalut toimivat tarkoituksenmukaisesti eivätkä aiheuta haastattelutilanteessa teknisiä ongelmia. Tarkista kameran toimivuus, testaa mikrofonin kuuluvuus ja varmista että käyttämäsi nettikaista on riittävän tehokas. Ihanteellisen internet-yhteyden kaistanleveys on vähintään 1 megabittiä sekunnissa.
  • Käytä ajanvaraustyökalua säästääksesi itseäsi ja työnhakijaa ylimääräiseltä säädöltä. Aikatauluttaminen voi olla helposti haastattelun aikaa vievin osuus, joten esimerkiksi Calendly:n hyödyntäminen on viisasta myös työnhakijamielikuvan vuoksi. Osa rekrytointityökaluista, kuten meidän, tarjoaa aikataulutusominaisuuden, jonka avulla koko haastattelun järjestäminen on helppo toteuttaa yhdestä paikasta.
  • Valmistele etukäteen joukko haastattelukysymyksiä sekä suunnittele haastattelun rakenne. Ilman kunnollista valmistautumista ja valmiita kysymyksiä saatat jättää rekrytoinnin kannalta tärkeitä kysymyksiä kysymättä. Saatat myös kysyä vahingossa kaikilta ehdokkailtasi erilaisia kysymyksiä, joka voi johtaa virhearviointeihin ja vaikeuttaa ehdokkaiden oikeudenmukaista arviointia.
  • Kysy haastateltavilta lupaa haastattelun nauhoittamiseen ja kerro miksi haluat sen nauhoittaa. Avoimuus on tärkeää.
  • Tee varasuunnitelma sen varalle että jokin menee pieleen. Voit esimerkiksi kysyä hakijoilta puhelinnumeroa mikäli videoyhteys katkeaa haastattelun aikana. Haastattelua voi jatkaa puhelimitse mikäli videohaastattelua ei jostain syystä voi jatkaa.

Nauhoitettu videohaastattelu

Nauhoitetut videohaastattelut viittaavat haastattelumuotoon, jossa rekrytoijat luovat etukäteen rekrytointityökaluun videokysymyksiä, joihin ehdokkaat vastaavat videovastauksella. Toisin kuin live-haastatteluissa, tässä haastattelumuodossa rekrytoijien ja ehdokkaiden ei tarvitse olla samanaikaisesti läsnä haastattelun toteutumiseksi, vaan he voivat vastata kysymyksiin milloin ja missä vain haluavat. Tämä antaa joustavuuden molemmille osapuolille, eikä se vaadi aikatauluttamista.

Nauhoitettuja videohaastatteluita käytetään erityisesti ensimmäisessä haastatteluvaiheessa. Kaikille samoin toistuvat kysymykset tuovat vertailukelpoisuutta ja ne antavat enemmän tietoa ehdokkaista kuin CV: t ja työhakemukset. Ne ovat selkeästi tehokkaampia kuin puhelinhaastattelut. Yhdenmukaiset kysymykset auttavat rekrytoijia saamaan selkeän kuvan jatkoon soveltuvista hakijoista ja auttavat rekrytoijia valitsemaan hakijajoukosta potentiaalisimmat kandidaatit.

Nauhoitetuissa videohaastatteluissa rekrytoijat esittävät kaikille ehdokkaille samat kysymykset samassa järjestyksessä. Kaikki ehdokkaat saavat yhtäläisen mahdollisuuden vastata kysymyksiin ja esitellä itsensä rekrytoijalle. Tämä tarjoaa johdonmukaisuutta haastatteluprosessiin ja antaa rekrytoijille mahdollisuuden vertailla ja arvioida vastauksia oikeudenmukaisesti. Videovastaukset voidaan jakaa myös kollegoiden ja asiakkaiden kanssa, mikä vähentää jokaisen henkilökohtaista puolueellisuutta.

Vinkkejä nauhoitettuihin videohaastatteluihin:

  • Valmistele esitettävät kysymykset huolella. Nauhoitetussa videohaastattelussa sinulla on mahdollisuus kysyä hakijoilta mitä tahansa, joten käytä tätä tilaisuutta viisaasti. Luo kysymyksesi tärkeimpien rekrytointikriteerien perusteella – tämä auttaa sinua tunnistamaan sopivimmat ehdokkaat välittömästi.
  • Kysy yhdestä viiteen kysymystä. Videohaastatteluiden tarkoituksena on tehostaa rekrytointiprosessia sekä rekrytoijien että ehdokkaiden kannalta. Vähemmän on enemmän.
  • Anna hakijoille selkeät ohjeet videovastausten tekemiseen. Kerro hakijoille mahdollisimman tarkasti mitä vastauksilta odotetaan. Saat todennäköisemmin laadukkaita vastauksia ja varmistat positiivisen hakijakokemuksen kun teet odotuksesi selväksi. Vältä ohjeistuksessa epäselvyyksiä. Halutessasi lyhyitä vastauksia voit sanoa ohjeitukseksi Pidä vastauksesi alle minuutin mittaisena sen sijaan että sanoisit Pidä videovastauksesi lyhyenä.
  • Käytä nauhoitettuja videohaastateluita esitelläksesi yrityskulttuuria. Voit esimerkiksi nauhoittaa tervetuliaisvideon, jossa esittelet ehdokkaille tulevan tiimin ja luot kuvan siitä, miltä tuntuu olla osana organisaatiota. Videohaastattelun päättävässä kiitos-videossa voit kertoa hakijoille rekrytointiprosessin seuraavista vaiheista tai ohjata heidät kiinnostaviin yrityksen markkinointimateriaaleihin.

Yhteenveto

Live- ja nauhoitetut videohaastattelut palvelevat eri tarkoituksia ja niitä voidaan käyttää samassa rekrytointiprosessissa – Alustava valinta suoritetaan nauhoitettujen videohaastatteluiden avustuksella ja ensimmäinen sekä toinen haastattelukierros toteutetaan live-haastatteluilla. Live-haastatteluja on myös mahdollista käyttää hakijoiden vertailuun ja valitsemisemiseen, mutta nauhoitetut videohaastattelut sopivat paremmin tähän tarkoitukseen. On myös kolme eri tapaa tehdä tallennettuja videohaastatteluja ja voit valita mitkä niistä soveltuvat parhaiten juuri sinun rekrytointitarpeisiisi.

Videohaastattelut tarjoavat innovativiisia tapoja rekrytointiin ja tuovat samalla mahdollisuuden erottua kilpailijoista. Videohaastatteluiden käyttäminen kulkee käsi kädessä työnantajamielikuvan ja hakijakokemuksen kanssa.

Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat oppia lisää videohaastatteluista ja videorekrytoinnista. Muista tutustua vapaasti ladattavaan oppaaseemme, joka kattaa lähes kaiken mitä sinun on tiedettävä videorekrytoinnista.

×