Rekrytoija, saatko video-CV:itä?

Mikä on paras tapa ottaa vastaan videohakemuksia? Ota vastaan videohaastattelun vastaukset samalla, kun saat työnhakijan hakemuksen ja CV:n.

Miikka Tuomola

VideoCV:t ovat yleistyneet muutamien viime vuosien aikana. Netistä löytyy paljon hienoja malleja, ja esimerkiksi otsikolla Best video CV ever löytyy huikaiseva produktio. Mutulla arvioiden tuon videoCV:n tuottamiseen on mennyt aikaa kymmeniä tunteja ja tekeminen vaatii melkoista editointiosaamista ja visuaalista silmää.

Video-CV:iden mallien ollessa esimerkin mukaisella tasolla, kynnys tuottaa videoviestejä hakuvaiheessa voi olla hyvinkin korkea. Perushakijalle tuollainen esittely on ylitsepääsemättömän vaikea tehdä. Samalla kyseenalaistan hieman koko “Best video CV ever” -videon sanomaa; saako siitä aidon, oikean ja työtehtävää ajatellen oleellisen kuvan henkilöstä?

Videon ollessa hurjassa suosiossa kaikissa medioissa, alkavat työhakemuslomakkeiden video-osuudet yleistyä. Menetelmät, joilla videoita vastaanotetaan hakijoilta, vaihtelevat paljon. Käyn läpi kolme esimerkkiä alla.

Mahdollisuus lisätä linkki videohakemukseen

Yksinkertaisin malli on antaa mahdollisuus linkittää jokin netistä löytyvä video hakemuksen yhteyteen: 

Nayttokuva_2016-08-05_kello_10.15.43.png

 Yllä kuvattu tapa on varsin asiallinen, mutta hakijalla ei välttämättä ole tietoa minkälaisen videon hän kenttään linkittäisi. Videon lataaminen nettiin voi myös tuottaa päänvaivaa; “Miten, minne, leviääkö tämä nyt joka paikkaan?” -tyyppiset kysymykset voivat nousta esille, ja homma loppuu siihen.

Mahdollisuus nauhoittaa vastaukset hakemuksen yhteydessä

Yleistymässä ovat myös videoiden nauhoituskomponentit osana hakemuslomaketta. Hakijalle täysin vapaat kädet antava videomoduuli on kaunis ajatus, mutta koska tavoitellun videon mallia ei ole esillä, hakijat turvautuvat Googleen ja Youtubeen sopivaa lähestymistapaa etsien. Ajaudutaan taas “Best video CV ever”  -videoon. Ei hyvä.

Olen nähnyt pari toteutusta kysymysten asettelusta niin, että videon nauhoituskomponentin alustuksena annetaan lyhyt ohje, esim. “Kerro itsestäsi ja siitä miksi haet meille töihin”. Tämä antaa hakijalle jo jonkinlaista ohjeistusta siitä, mitä kannattaisi lähteä tarinoimaan videolle. Tällaisessa ratkaisussa video-CV:itä saattaa jopa ilmestyä hakemusten yhteyteen. Parempi. 

Videolle nauhoitetut kysymykset ja mahdollisuus nauhoittaa vastaukset hakemuksen yhteydessä

Kokemuksemme mukaan olennaisimmat tulokset valintaprosessia ajatellen saavutetaan, kun nauhoitetaan kyseistä työtehtävää koskevat kysymykset videolle. Kysymysvideolla rekrytoija tai tuleva esimies esittelee lyhyesti itsensä ja pyytää hakijaa kertomaan videolla näkemyksiään joko yleisellä tasolla tai tarkasti kyseessä olevaan työtehtävään liittyen. Ohjaamalla hakijaa oikeaan suuntaan saadaan päätöksenteon kannalta oleellisia vastauksia. 

Nayttokuva_2016-08-05_kello_10.17.28.png

Videokysymyksen liittäminen video-CV:n pohjustukseksi on erinomainen työnantajamielikuvaa rakentava mahdollisuus. Yritys voi esitellä itsensä hakijalle mahdollisena tulevana työnantajana ja siinä esiintyvät ihmiset tulevina esimiehinä sekä kollegoina. Näin päästään dialogiin heti ensimmäisestä askeleesta lähtien ja molemminpuolinen henkilökemioiden tunnustelu voi alkaa.

Julkaisemme syksyn aikana nykyisen videohaastatteluohjelmistomme rinnalle helpon ja tyylikkään työkalun perinteisten hakemusten vastaanottoon. Videot tulevat olemaan tässäkin keskiössä, mutta lisäksi tarjoamme mahdollisuuden vastaanottaa perinteisen paperihakemuksen samalla, kun vastaanotat hakijan videovastaukset videohaastattelutyökaluun. Luonnollisesti käyttäjäystävällisyyttä ja hakijakokemusta vaalien.

Otamme pilottivaiheessa rajatun määrän rekrytoinnin tehostamisesta ja videorekrytoinnista kiinnostuneita yrityksiä mukaan kokeilemaan uutta palveluamme. Ilmoittaudu mukaan jos mielenkiintosi heräsi!

 

// <![CDATA[

hbspt.forms.create({

css: ”,

portalId: ’1610697’,

formId: ’e41f68b3-e599-4837-b5c3-fb50de6b3458’

});

// ]]>

 

 

×