Työnhaun sietämätön vaikeus

Nykyaikainen työnhaku on monesti monimutkainen prosessi. Hakijakokemus unohtuu ja eri vaiheet ovat täynnä päällekkäisiä tietoja. Mitä voidaan tehdä toisin?

Miikka Tuomola

Nykyaikainen työnhaku on monesti monimutkainen prosessi. Hakijakokemus unohtuu ja eri vaiheet ovat täynnä päällekkäisiä tietoja. Mitä voidaan tehdä toisin? 

Aktiivisesti uusia mahdollisuuksia etsivällä hakijalla on varmasti CV, profiilit ym. työnhakuun tarvittavat elementit kunnossa, mutta voidaanko samaa sanoa satunnaisesti seuraavaa elämänaskelta etsivistä? Kun prosessin alkuun joutuu käyttämään paljon aikaa on suuri mahdollisuus, että juuri se oikea hakija jättää hakematta kyseistä työpaikkaa. Jos työnhakija on parhaillaan työelämässä on hakemiseen käytettävissä oleva aika kuitenkin jossain määrin rajatumpi kuin esim. työttömällä työnhakijalla. Prosessin monimutkaisuus monesti vieläpä lisää rekrytoijankin ajankulua kyseisen työnhaun osalta. Tarkoitus kuitenkin varmasti kaikilla on löytää paras mahdollinen työntekijä, välittämättä siitä onko hakija aktiivinen työnhakija, vai vain satunnainen tulevaisuuden suunnan suunnittelija.

Työpaikkailmoitus – 700 sanaa itsestäänselvyyksiä

Kun työnhaku edelleen usein alkaa työpaikkailmoituksia selaamalla kiinnittyy huomio ilmoituksiin, niiden pituuksiin ja sisältöön. Pikaisella selaamisella törmäsin useisiin ilmoituksiin, jotka ovat jopa 700 sanaa pitkiä. Ei varmastii se kaikkein houkuttelevin tapa kertoa mitä työ voisi tarjota. Helposti herää ajatus, että aika paljon pienempäänkin pakettiin saisi työtehtävän kannalta oleellisen paketoitua. Totuus kuitenkin on se, että kaikkea mahdollista informaatiota on mahdoton jalkauttaa hakijan ajatuksiin työpaikkailmoituksen kautta. Pysytään siis juuri kyseisen työtehtävän kannalta oleellisissa asioissa ja jätetään yrityksen yleiset toimintatavat ym. myöhempiin keskusteluihin.

Työn hakeminen 

Kun henkilö sitten aloittaa itse hakuprosessin on alkuun huolehdittava siitä, että vino pino erilaisia hakuvälineitä on kunnossa ja ajan tasalla. Onko CV kunnossa? Mitä kerron itsestäni hakukirjeessä, että erotun oletettavasti isosta joukosta hakijoita? Eikä tietenkään pidä unohtaa LinkedIn-profiilia, jonka merkitystä työnhaussa ei voi väheksyä. Profiilin tulee olla nykyään kunnossa, vaikka ei ole minkäänlaista varmuutta, että rekrytoija todella profiiliin tutustuu.

Kun dokumentit on valmiina voidaan siirtyä seuraavaan vaiheeseen, eli itse hakemiseen. Erityisesti isommat yritykset käyttävät rekrytoinneissaan jotain rekrytointijärjestelmää, eli hakijaa odottaa vielä järjestelmässä lomake, johon tiedot tulee syöttää. Kun hakulomakkeet vieläpä usein sisältää erittäin paljon samoja tietoja kuin CV, on lomakkeen täytön jälkeen hakemiseen kulutettu jo varsin paljon aikaa hakijalta. Huolellisesti suoritettu työnhaku siis vie todella paljon aikaa yhtä haettavaa työpaikkaa kohden. Hakijan ajankäyttö ei tietenkään suoranaisesti ole työntekijää etsivän yrityksen ongelma, mutta jääkö juuri teille sopiva hiottu timantti prosessin ulkopuolelle tässä tilanteessa?

Mitä voisimme tehdä toisin?

Paljonkin. Hakijakokemuksesta puhutaan tällä hetkellä mm. sosiaalisessa mediassa niin paljon, että varmasti yritykset tätä myöskin toiminnassaan paljon pohtivat. Jo nyt on olemassa erinomaisia esimerkkejä siitä, miten yritys voi tehdä hakemisen hakijalle melko vaivattomaksi. Esimerkiksi henkilöstöpalveluyritys Manpowerin kautta töitä haettaessa hakija rekisteröityy vaikkapa LinkedIn-profiilillaan hakijaksi, täyttää kontaktitiedot ja liittää mukaan hakemuskirjeen. Muuta ei sitten tässä vaiheessa tarvitakaan. Hakijalta vaaditut tiedot tässä on käytännössä puolet siitä mitä ns. perinteisen kankea malli vaatii.

Yritykset tietysti tarvitsevat toiminnoissaan hakijoilta tietoja eri laajuudella. Olisi hyvä kuitenkin pitää huoli siitä, että ns. päällekkäisten tietojen osuus haussa olisi minimissään. Jos hakijalta vaaditaan CV, onko välttämätöntä täyttää työkokemus rekrytointijärjestelmään yksityiskohtaisesti alkamis- ja loppumispäivineen jne?

Kädenojennus työn etsijöille

Monilla aloilla työn saanti, varsinkin omalta alalta on jo yleisellä tasolla sen verran vaikeaa, että hakuprosessin monimutkaisuus ei varmasti ole tervetullut ajanvaraaja hakijan kalenteriin. Ojentakaa siis auttava käsi työtä etsivälle ja poistakaa ylimääräiset mutkat prosessista. Tällä tavoin viivan alle jää ehkä enemmän hakijoita, mutta ennen kaikkea parempia hakijoita. 

Julkaisimme kevyen ja helppokäyttöisen rekrytointijärjestelmän, jossa videot ovat ytimessä alusta (rekrytointivideo & videoCV) loppuun (videohaastattelu & videoviestit). Tämä tulee olemaan moderni ja kustannustehokas vaihtoehto sähköposti&excel -kombinaatiolle. Mikäli haluat lisää tietoa uudesta järjestelmästämme, jätä yhteystietosi alla olevalla lomakkeella niin pidämme sinut luupissa julkaisupäivän lähestyessä.

// <![CDATA[

hbspt.forms.create({

css: ”,

portalId: ’1610697’,

formId: ’f871f575-5285-43c3-8682-d29785d8d504’

});

// ]]>

×