Visma

Saima HR-system omfattar verktyg för hantering av anställningsrelationens hela livscykel, ända till processer för personlig utveckling. Saima HR fungerar som en molntjänst, så implementering är både enkel och snabb.

×