Intervjutips – videointervjuer i rekryteringsprocessen

Våra kunder anser att Recright har varit ett mycket hjälpsamt verktyg som dessutom är roligt att använda.

Jan Söderström

”Jag kan utvärdera 20 videointervjuer inom loppet av en timme, istället för att använda den timmen för några enstaka telefonsamtal”

 Simon Levanto, HR4 Solutions

Videointervjuer har snabbt blivit ett användbart verktyg för rekryterare. Vad är fördelen med videointervjuer för en legitimerad assessment psykolog? I den här bloggen diskuterar Simon Levanto från HR4 Solution några av hans erfarenheter av den nya metoden.

RecRights videointervjuer används i den första omgången som ett screeningverktyg på kandidaterna. Intervjuaren får en möjlighet att ge fler kandidater chansen att visa sina färdigheter, enklare hitta de bästa kandidaterna och dela resultatet med sina kollegorna i ett övertygande format. De slutliga intervjuerna sker därefter personligen. 

F: Hur har du använt videointervjuer i din rekrytering?

S: Vi har använt videointervjuer som ett screeningverktyg efter att ha utvärderat ansökningar och CV. Jag har även nyttjat verktyget för att förse kunden med ett första intryck av toppkandidaterna de kommer att möta. Vi använder också videointervjuer som en del i våra egna rekryteringsprocesser i syfte att få en första bild av kandidaten och involvera vår ansvarige direktör i den första intervjuomgången (en kort företagspresentation och några av frågorna i intervjun spelas in av vår direktör). 

F: Vilka är de huvudsakliga fördelarna för dig?

S: Möjligheten att få mer information än vad ett CV eller ett personligt brev ger från ett stort antal sökanden. Oftast tillhandahåller inte den formella skriftliga tonen i ett CV och i det personliga brevet någon kunskap om individens personlighet och förmågan att interagera. Jag tycker att videointervjuerna är ett bra substitut för telefongranskning då det sparar mycket tid. På en timme kan jag utvärdera 20 videointervjuer istället för att använda den timmen för några enstaka telefonsamtal.

F: Hur har dina kunder bemött det nya sättet att presentera kandidater på, dvs. via videointervjuer?

S: Våra kunder anser att Recright har varit ett mycket hjälpsamt verktyg som dessutom är roligt att använda. De uppskattar möjligheten att få ett gott första intryck av ett brett urval av kandidater.

F: Har du fått kommentarer från de intervjuade kandidaterna?

S: Jag har mestadels fått positiva kommentarer samt de flesta kandidater har ansett att det är ett intressant och nytt sätt att genomgå en första intervjuomgången på.

F: Det främsta målet med intervjuer är att förutspå en kandidats potential att lyckas med det nya jobbet. Kan du dela med dig av din åsikt om användbarheten av videointervjuer genom att besvara frågan?

S: Jag tror att en personlig intervju är nödvändig för att få en god förståelse av den sökandes personlighet och motivation, faktorer som är viktiga för att kunna förutsäga om hans eller hennes förmåga att lyckas. Recright är ett utmärkt verktyg för att få ett första intryck av kandidaternas personlighet och presentationsteknik. Det hjälper mig att hitta de kandidater som jag vill lära känna bättre och hjälper mig att undvika onödiga intervjuer med kandidater som verkar vara en bra träff på papper men inte är det i verkligheten.

Videointervjuer är också till stor hjälp när man vill bilda sig en uppfattning om kandidaternas presentationsteknik och kunskaper i ett främmande språk, genom att låta dem svara på en eller flera intervjufrågorna på detta språk.

F: Kan du rekommendera videointervjuer till andra rekryterare?

S: Jag kan varmt rekommendera videointervjuer. Det sparar en massa tid och ork när man väl har vant sig vid användandet och kan integrera verktyget i rekryteringsprocessen. Videointervjuer är särskilt bra när det gäller att utvärdera en stor mängd kandidater som på papper uppfyller grundkriterierna och där det krävs många intervjuer för att generera fram de slutliga toppkandidaterna.

F: Slutligen, vad är dina favoritfrågor som ställs under en videointervju?

S: Jag föredrar att hålla frågorna enkla och på en relativt allmän nivå, så jag måste svara att de mer traditionella frågorna är mina favoriter. ”Berätta om dig själv?” Vad var det som fick dig att söka det här jobbet?” och ”Vad skulle ditt mest karakteristiska bidrag vara till detta företaget/för denna positionen”?


Är du intresserad hur andra kandidater förhåller sig til videointervjuer som en del av jobbsökningen. Ladda här en kostnadsfri e-bok, där vi har intervjuat jobbsökande:

Kandidatundertsökning – Jobbsökande & videointervjuer

candidate-survey-se-h400px-blank

×