Min första erfarenhet med videotjänsten

Videointervjuerna kommer inte att ersätta personliga intervjuer, det är snarare ett sätt att välja ut de mest relevanta kandidaterna för ett möte.

Jan Söderström

Allt fler företag använder sig av videointervjuer för att få ett första intryck av kandidaterna och inte enbart basera sig på deras CV. Videointervjuerna kommer inte att ersätta personliga intervjuer, det är snarare ett sätt att välja ut de mest relevanta kandidaterna för ett möte. Rekryterare kan jobba enligt sitt eget schema och dela videosvaren med sina kollegor. Det är även tidsbesparande både för företag och kandidater.

 När jag blev informerad om att rekryteringsprocessen skulle innehålla en videointervju blev jag positivt överraskad, det kändes som en frisk fläkt till skillnad från den traditionella rekryteringsprocessen. Det gav mig en möjlighet att visa upp mina personliga egenskaper och inte endast basera min ansökan utifrån ett skriftligt CV. Jag kunde förmedla en tydligare bild av min personlighet samt lyfta fram mina erfarenheter. En videopresentation förbereder dig inför ett eventuellt möte med rekryteraren och ger dig även en chans att stå ut i mängden. Jag kan relatera till känslan av en viss besvikelse när man lämnar en personlig intervju och inser att jag har missat att poängtera några viktiga egenskaper eller inte varit mig själv eftersom att nerverna tog över.

 

 video_rekrytoinnin_tyo__kaluna_email-1.jpg

 

Det positiva med videointervjun var att jag kunde öva på mina svar samt inkludera allt jag ville framföra. Personligheten framhävs tydligare eftersom att oron över att säga fel eller missa något viktigt inte blir fokuseringspunkten under intervjun. Jag kunde inrikta mig mer på frågorna vilket medförde till ett bättre svarsresultat.

Att spela in sig själv är inte alltid det lättaste. Jag började med att skriva ner frågorna från rekryterarna och mina svar för att kunna öva på dem. Det gjorde att jag blev mer bekväm framför kameran och kunde presentera mig på bästa sätt. Videoverktyget tillåter dig att spela in en video flera gånger, återspela dem, spara och återkomma till intervjusidan vid ett senare tillfälle. På det sättet kunde jag i lugn och ro gå igenom frågorna och svara när det passade mig inom den bestämda tidsfristen. 

Tydliga instruktioner

Jag kan uppriktigt säga att jag inte är enormt kunnig inom teknik, men upplevde produkten som lätt att använda och instruktionerna var väldigt tydliga. Anvisningarna förklarar processen som helhet och vad kandidaterna kan förvänta sig. Det bidrog till att jag sansat och effektivt kunde utföra en bra presentation av mig själv.  

Jag har har varit på flera personliga möten och haft intervjuer genom Skype men att spela in en video var något helt nytt för mig samt ett annorlunda sätt att ansöka om en tjänst. Jag tyckte att det var otroligt spännande eftersom att jag fick en chans att utmana mig själv men även berätta om mina erfarenheter personligen. Ett CV ska inte underskattas men en persons attityd och passion för tjänsten borde vara likvärdiga, för det är någonting man inte kan lära upp. Om man enbart fokuserar på kandidaternas meriter riskerar man att få in en person som på pappret passar bra men inte i organisationen och dess kultur. 

Som helhet är det en produkt som gynnar arbetsgivaren samt kandidaterna. Det är ett smidigt och effektivt sätt för samtliga parter att inse om de matchar varandra. Människor har så mycket mer att erbjuda än enbart ett CV och denna produkt ger kandidaterna en möjlighet att visa upp sina personligheter. Det är ett stort positivt steg mot en modernisering av den traditionella rekryteringsprocessen.


Är du intresserad hur andra kandidater förhåller sig til videointervjuer som en del av jobbsökningen. Ladda här en kostnadsfri e-bok, där vi har intervjuat jobbsökande:

Kandidatundertsökning – Jobbsökande & videointervjuer

candidate-survey-se-h400px-blank

×