Barona

Barona är den ledande privata arbetsförmedlingen i Finland. Förutom Finland verkar de i Sverige, Estland, Norge, Spanien, Polen och Ryssland. Barona använder många moderna verktyg och metoder – inklusive Recright – för att hitta jobb för över 30 000 personer varje år.

format_quote

“Vi har möjligheten att agera snabbt när vi får ett rekryteringsuppdrag. Vi kan presentera kandidaterna för kunden t.om under samma dag när vi får svaren.”
—Johanna Pilli-Sihvola, rekryteringskonsult, Barona.

Videointervjuer som en del av rekryterarens vardag

Barona IT använder Recrights förinspelade videointervjuer i personaluthyrning- och direktrekryteringsuppdrag. Med hjälp av Recright har våra rekryteringskonsulter en möjlighet att utvärdera mer kandidater än tidigare. Plattformen möjliggör en betydligt snabbare rekryteringsprocess än det traditionella.

“Vi har möjligheten att agera snabbt när vi får ett rekryteringsuppdrag. Vi kan presentera kandidaterna för kunden t.om under samma dag när vi får svaren.”, säger rekryteringskonsult Johanna Pilli-Sihvola.

Förutom riktade jobbannonser använder Barona IT också öppna jobbannonser. Till kandidater som skickat in intressanta öppna ansökningar skickas ofta en videointervjuinbjudan.

 

 

Med hjälp av videointervjuerna kan rekryteringskonsulterna utvärdera en större mängd kandidater, jämfört med traditionella rekryteringsprocesser. Fördelen för kandidaterna är att de har större chanser att visa vad de går för. De bästa kandidaterna bjuds in till personliga intervjuer var de tekniska kompetenserna mäts noggrant.

format_quote

“Vi jobbar nära med andra rekryteringsteam och vi intervjuar ibland övriga konsulters kandidater. Detta effektiviserar vår process avsevärt”, säger Pilli-Sihvola.

Det är också möjligt att bjuda in kontaktpersoner från kundföretaget. Då har kundföretagets rekryterande chef möjligheten att bättre lära känna kandidaten. I vissa fall har också kunden valt personen på basis av videosvar.

“Bilden man får av en kandidat på video är på en helt annan nivå än det man får på basis av CV och personligt brev. I utvärderingen av lämpliga kandidater läggs fokus på substanskompetens samt utbildning och arbetserfarenhet, men personlighet är väldigt viktig. Olika personer passar till olika företag. Kundföretagets kontaktperson kan med hjälp av videoprocessen utvärdera helhetsbilden på ett avsevärt mer omfattande sätt före det personliga mötet”, säger rekryteringskonsult Salla Gebhard.

Med videointervjuer når man också kandidater från ett längre avstånd, i Finland samt på global nivå. I de globala rekryteringarna förekommer utmaningar med långa avstånd och tidszonsskillnader. Med videointervjuer behöver man inte oroa sig över tidszonsskillnader. “Nu har vi ett team som betjänar 24/7”, säger Salla Gebhard som jobbar från Hongkong.

×