Helsingfors Universitet

Helsingfors universitet är Finlands största och äldsta akademiska institution. Universitetet är en internationell akademisk gemenskap med 40 000 studenter och anställda, verksamma på fyra campus i Helsingfors och på 17 andra platser. Universitetet har det bredaste utbudet av discipliner i Finland med 11 fakulteter och cirka 37 kandidatexamen och 56 masterprogram.

format_quote

”När videointervjuer används på ett strategiskt sätt och i rätt skede i urvalsprocessen så underlättar det för rekryteringen, framförallt i vår sits då vi har en stor grupp som sitter i denna kommitté.”
—Gretchen Repasky, ‎Koordinator för forsknings träning i FIMM, Helsingfors Universitet

Internationella talanger med videointervjuer

När ett universitets målsättning är att bli en av de 50 bäst rankade universiteten i världen bör man ta sig en funderare på hur målet ska åstadkommas.

Universitetet i Helsingfors är känt för sin högkvalitativa forskning samt välgenomförda undervisning och enligt de internationella rankningar är Helsingfors universitetet Finlands toppuniversitet. Det blir fördenskull desto viktigare att locka de bästa talangerna, både nationellt och globalt när fortsatta mål är att höja nivån på forskningen.

På denna nivå av expertis är de bästa talangerna väldigt attraktiva och det dras i dem från många håll, vilket ställer krav på rekryteringsprocessen att vara så effektiv och transparent som möjligt.

Institutet för Molekylär Medicin i Finland (FIMM) i samarbete med universitetet i Helsingfors för informativ Teknologi (HIIT) har använt sig utav videointervjuer sedan 2010 i syfte att upprätthålla denna policy i ett tidigt skede av rekryteringsprocessen.

”När videointervjuer används på ett strategiskt sätt och i rätt skede i urvalsprocessen så underlättar det för rekryteringen, framförallt i vår sits då vi har en stor grupp som sitter i denna kommitté” säger Gretchen Repasky, koordinator för forsknings träning i FIMM. FIMM sökte efter doktorander och tillsammans med HR-avdelningen implementerades Recrights videointervjuer efter att mottagit ansökningar online.

Detta generera snabbt en kortlista på kandidaterna där hälften av dem blev inbjudna till Skypeintervjuer. “Det fanns två syften för Recrights videointervjuer: det första var att bilda sig en uppfattning om språk- och kommunikationsförmågan och det andra var att bestämma intressenivån för forskningsområdena hos FIMM och HIIT.” förklarar Repasky vidare.

Håll det kort och kompakt

Rekryteringsprocessen var intensiv redan innan användandet av Recrights videointervjuer men Repasky kunde genomföra intervjuerna utan att ytterligare dra ut på tiden. Repasky belyser:

format_quote

“Det behöver inte lösa din process, fråga bara efter språkförmågan och intresset och håll detkort.”- Gretchen Repasky, Helsingfors universitet

När videointervjuer används i ett tidigt skede så underlättar det för rekryteraren att hålla kandidaterna uppdaterade om processen och såsom Repasky beskriver ”informerade och engagerade.” När videointervjuerna har besvarat språkkunskaperna och nivån av intresse, kan Skypeintervjuerna inriktar sig mer på fördjupningsdiskussioner med följdfrågor.

Bättre talanger, starkare kandidatpool – fler signerade kontrakt!

Ansökningar strömmade in från ungefär 250 personer från 27 olika länder. På frågan om vad skillnaden är mellan videointervjuer och Skypeintervjuer svarade Repasky;

”Båda har sina fördelar och nackdelar, de har kompletterat varandra på ett bra sätt under vår rekryteringsprocess.”

Repasky fortsätter med en ironisk ton:

format_quote

”Även om videointervjuer har tillfört en nödvändig nivå av screening och är väldigt användbara, har det försvårat urvalet för Skypeintervjuer då en bättre och mer kvalificerad kandidatpool skapades.”

Användandet av RecRights videointervjuer har resulterat i en starkare grupp av kandidater och antalet kandidater som erbjuds personliga intervjuer har ökat från 5 till 9.

År 2013 kunde FIMM och HIIT erbjuda kontrakt till 6 studenter iställer för 3, vilket är ännu viktigare. Urvalsprocessen för år 2014 är fortfarande igång, men FIMM förväntar sig liknande resultat i år. Förutom fler kontrakt så har Recright förstärkt bilden av rekryteringsprocessen som professionell, rättvis, objektiv och transparant, precis som FIMM och HIT vill att det ska vara.

×