Premico

Premico, tidigare känt som Asuntoverstas, är ett finskt företag som specialiserat sig på konstruktion, utveckling och förvaltning av fastighetsbestånd.

format_quote

“Endast en person blev inbjuden till en personlig intervju och hon blev även anställd.”
—Maija Kauppinen, HR-specialist, Premico

Premico (Asuntoverstas Yhtiöt Oy) – användande av videointervjuer

Ibland kan det vara väldigt tidskrävande och bekymmersam att fylla tillgängliga positioner men detta var inte fallet när Asuntoverstas rekryterade för en specialist inom Finans. Endast en person blev bjuden till en personlig intervju och hon blev även anställd.

HR-chefen Maija Riipinen hade tidigare använt Recrights videointervjuer i ett tidigare jobb och när det var dags för Asuntoverstas att rekrytera en specialist inom Finans så ville hon återigen använda sig av verktyget i rekryteringsprocessen.

”Eftersom vi inte jobbar som rekryterare på heltid så är den disponibla tiden vi har för intervjuer och rekryteringen begränsad. I och med att vi inte bjuder in kandidater till personliga intervjuer enbart baserat på ansökan och CV utan istället använder oss av videointervjuer, får fler kandidater tidigt i rekryteringsprocessen chansen att visa en mer fullständig bild av sin personlighet. Naturligtvis hjälper detta mig att även spara tid eftersom man kan ställa mer precisa frågor i videointervjuer, det blir mer inriktad och kandidaterna har noggrant förberett sina videosvar. Dessutom när kandidaterna har tänkt igenom sina svar och besvarat dem i videointervjun ger detta oss en möjlighet att fokusera mer på konkreta färdigheter och uppgifter i den personliga intervjun,” förklarar Riipinen.

Vid rekrytering av en specialist inom Finans var endast en kandidat bjuden till en personlig intervju, Nina Miettinen och hon blev även anställd. Niinas erfarenheter gällande videointervjuer var väldigt positiva:

”Att inte behöva resa eller boka en tid för en intervju var mycket positivt. I mina videosvar så försökte jag vara avslappnad och möjligheten att kunna spela om mina svar var praktiskt. Jag ville ju inte skicka in en video där jag stakade mig på mina egna ord. Den personliga intervjun var mer avslappnad och vi kunde gå rakt på sak eftersom att vi redan hade sett varandra på video och de grundläggande frågorna hade redan besvarats under videointervjun” beskriver Miettinen.

Både Riipinen och Miettinen har upplevt att användandet av verktyget har varit enkelt och smidigt.

format_quote

”Att svara på en videointervju var väldigt enkelt.”

”Verktyget i sig är skottsäkert, intervjun kan inte gå fel. Du kommer att förstå en del av tricksen genom att bara använda dig av verktyget, men råden jag fick från Recright gällande kameravinkeln och exempelfrågorna hjälpte mig en del när jag spelade in min första intervju.”, förklarar Riipinen

”Att svara på en videointervju var mycket enkelt även om jag vid det tillfället inte hade en dator hemma som jag kunde ha spelat in mina svar med. Jag använde istället mina föräldrars dator när jag besökte dem eftersom att det inte var möjligt att svara med en iPad.” (Obs detta har ändrats, du kan nu svara med en mobilenhet, dvs. en Ipad och en mobil!)

Riipinen prisar videointervju som en rekryteringsmetod men inte enbart från rekryterarens perspektiv utan även kandidaternas.

”När du använder videointervjuer så inser du att besparingarna som görs av tid och resurser är obestridliga. Rekryteraren har en möjlighet att intervjua ett större antal sökande och genom att ställa rätt sorts frågor kan man upptäcka överraskande förmågor. Inte alla kandidater lyckas beskriva sina färdigheter på papper men genom video kan dessa överraska positivt.

Maija Riipinen summerar några punkter om videointervjuer:

”Det krävs skicklighet från intervjuarens sida att hjälpa kandidaten med att slappna av i en intervjusituation. Videointervjuer kan hjälpa till med detta eftersom att kandidaten kan förbereda svaren, tänka igenom dem och dessutom får hon eller han ett intryck av intervjuaren på förhand. Om kandidaten blir vald till en personlig intervju blir denna intervju mer effektiv – man kan fokusera på personlighet och frågor inriktade på kunskap, detta upplevs mer behagligt för kandidaten eftersom liknande frågor redan har ställts under videointervjun. Dock måste man komma ihåg att det inte alltid går att endast bjuda in en kandidat och att just denna personen anställs, vi hade tur denna gång. I slutändan är det rekryterarens val att utse lämpliga kandidater från de sökanden. En effektiv rekryteringsprocess är till fördel för båda parterna.”

×