Tyresö kommun

Tyresö är en kommun belägen vid Östersjökusten cirka 15 mil sydost om Stockholm, den svenska huvudstaden.Kulturskatter, naturlandskap, möjligheter till bad och attraktioner i en metropol inom räckhåll var du än är i Tyresö. Det finns ofta kollektivtrafik och en motorväg som leder direkt till Stockholm, vars centrala delar nås på 20 minuter.

format_quote

”Vi behövde en akut lösning och vi blev tipsade att köra med Recright, så valet var enkelt. Införandet av videofrågorna gick snabbt. Det tog bara en dag att integrera Recright med vårt rekryteringssystem ReachMee. Vi fick en 1,5 timmes lång utbildning av Recright. Det gick snabbt och var pedagogiskt.”
—Paola Klevstig, ‎HR-specialist på Tyresö Kommun

Videorekrytering på Tyresö kommun under Covid-19

Tyresö Kommuns rekrytering utförs av ett HR-team med specialister i olika områden. En viktig del av Tyresö Kommuns välfärdsuppdrag är att förse hemtjänsten med tillräcklig kompetensförsörjning.

När Covid-19 kom så befann sig Tyresös kommun i en situation där de snabbt behövde rekrytera mycket personal inom hemtjänsten. Enligt Tyresö kommuns prognos kunde i värsta fall 60% av personalen sjukskrivas. Tyresös välfärdsuppdrag måste fortsätta trots pandemin.

Rekrytering med mindre fysiska möten och social distans

Under pandemin måste Tyresö Kommun fortsätta rekrytera med mindre fysiska möten och med social distansering. Paola Klevstig, HR specialist på Tyresö Kommun, kontaktade Patrik Reman på Linköpings kommun som hade utfört massrekryteringar under pandemin och fick tips om att använda videofrågor.

format_quote

“Vi ville kapa ett moment och göra en snabbare och effektivare gallring utan det fysiska mötet. Lösningen togs bra emot och var välkommen i den digitala transformationen.” säger Paola.

Tidseffektivitet i massrekrytering

Videofrågor var ett snabbt sätt att få alla kvalificerade kandidater att svara på frågor på ett effektivt sätt. I massrekryteringen för timvikarier kunde Tyresö Kommun utforska kandidatens bakgrund och utvärdera utifrån videosvaren hur de ser på bemötande. Det i kombination med personlighetstester och live videointervjuer möjliggjorde att de snabbt kunde rekrytera extra personal.

”Vi behövde en akut lösning och vi blev tipsade att köra med Recright, så valet var enkelt. Införandet av videofrågorna gick snabbt. Det tog bara en dag att integrera Recright med vårt rekryteringssystem ReachMee. Vi fick en 1,5 timmes lång utbildning av Recright. Det gick snabbt och var pedagogiskt. ” säger Paola.

Över 90% av kandidaterna var nöjda med videofrågorna

Tyresö Kommun utvecklade en ny digital rekryteringsprocess och undersökte noggrant kandidatupplevelsen.

”Vi hade till en början tre stycken rekryterare på 50%. I slutändan räckte det med en rekryterare på 100%. Kandidaterna tyckte det var modernt och i framkant. Enligt vår kandidatnöjdhetsundersökning var över 90% av kandidaterna var nöjda med videofrågorna.” säger Paola.

Bättre träffbild och kvalitet i specialistrekrytering

Tyresö Kommun har också använt Recright för specialistrekrytering. I traditionell rekrytering utgår Tyresö Kommun från en kravprofil, går igenom ansökningar och bjuder lämpliga kandidater till intervjuer.

“För att vara effektiva måste vi träffa runt fem personer på intervju. Då bjuder vi in de kandidater som uppfyller kraven allra bäst, dock endast baserat på officiella meriter. Utmaningen är att det finns många kvalificerade kandidater som har mycket andra förmågor och kapaciteter som inte kommer fram på den skriftliga ansökan. Med videofrågor kan vi låta fler kandidater presentera sig själv och på detta sättet höjer det vår träffbild och kvalitet i personliga intervjuerna. Det ser jag som den största fördelen för oss. I massrekryteringar är det däremot tidseffektiviten”, säger Paola.

I specialistrekryteringen hade Tyresö Kommun 28 stycken som uppfyllde minimikraven. Paola beskriver att de vanligtvis bara skulle ha intervjuat fem eller sex stycken av dem baserat på officiella meriter i den skriftliga ansökan. Nu när de hade videofrågor i processen gjorde de beslutet att låta alla svara på videofrågor, vilket var ett extra moment att gå igenom men i slutländan ledde det till högre kvalitet i personliga intervjuerna. Videofrågorna användes för att utvärdera kandidaternas strategiska kompetens. Frågorna handlade om strategi och de fick utveckla svaren i 2 minuter per fråga.

“Vi märkte att vi inte kunde ha utvärderat kandidaternas kompetens på samma sätt på papper och i lika bred skala med traditionell rekrytering. Det var några kandidater som blev kallade på intervju, vilket vanligtvis inte skulle ha blivit kallade. Personen som vi anställde till en specialistposition skulle inte ha blivit kallad på personlig intervju om vi inte hade använt videofrågor. Kandidaten övertygade oss med förmågor och kapaciteter som inte kom fram på papper”, säger Paola.

Vad har du för tips åt andra rekryterare som överväger att använda videofrågor?

Recright och videofrågor borde användas både för att effektivisera rekryteringen men också för att skapa bättre kvalitet i rekryteringen genom att kvalificera fler kandidater och få bättre träffbild och kvalitet. Det minskar risken för att bedömningen lutar för mycket på formella meriter. “Det har höjt kvaliteten på intervjuerna, men det kräver bra förberedelse för att få bra frågor. Man måste tänka ut hurdana svar man är ute efter, så alla behandlas lika, vilket minskar risken att gå på känsla,“ säger Paola.

”HR-organisationen, bemanningsenheten och kommundirektören har tyckt att videofrågor varit intressant och vi tror att vi kommer använda oss av videofrågor i framtiden också”, avslutar Paola.

×