Hur videointervjuer förbättrar rekryteringsprocessen

En av de största utmaningarna i rekrytering är att identifiera de bästa sökande snabbt och pålitligt från första början. CV:t berättar en del , men det räcker inte för att bedöma kandidates kompabilitet med tjänsten i fråga, teamet och arbetsplatskulturen. Hurudan är personligheten, attityden och motivationen? Se webinarspelningen och ta reda på hur videointervjuer ger önskat extratryck i rekryteringsprocessen.

×

En av de största utmaningarna inom rekrytering är att i ett tidigt skede i kunna identifiera de bästa kandidaterna för tjänsten på ett snabbt och pålitligt förfarande. CV:n berättar en del om kandidatens förflutna, som erfarenhet och formella kvalifikationer. Detta är ännu inte tillräckligt för att bedöma hur lämplig kandidaten är för uppdraget ifråga och hur den passar in i teamet och kulturen. Hur är det med personlighet, attityd och motivation? Hur utvärderar man dessa faktorer som väger lika minst mycket som en viss kompetens.

Tänk om du har tiotals eller hundratals arbetssökande? Hur väljer du de rätta kandidaterna till en personlig intervju då du är pressad på både tid och resurser? Allt fler organisationer har märkt att videointervjuer är ett väldigt fungerande sätt att både strömlinjeforma och effektivera rekryteringsprosessen.

I den här inspelningen går igenom videointervjuer som rekryterings metod, de största fördelarna och hur du i praktiken kan tillämpa metoden redan i ditt följande rekryteringsprojekt. Vi bjuder också på exempel från våra kunder som redan har använt metoden framgångsrikt.

Webinariet handlar om:

Genom webinariet, kommer du höra och lära dig följande från Stefan Begall:

  • Hur kan videointervjuer förbättra rekryteringsprocessen?
  • I hurdana rekryteringsprojekt fungerar videointervjuer bäst?
  • Vad är det för skillnad på en live-intervju och förinspelad videointervju?
  • Vilka frågor fungerar bäst i en videointervju?
  • Vad bör man uppmärksamma i kandidaternas videosvar?

Se webinarinspelningen!

×