Så öppnade Eskilstuna kommun flaskhalsen i anställningsprocessen

I webinaren kommer vi att prata om Eskilstuna kommuns resa från identifiering av de främsta flaskhalsarna i rekryteringsprocessen till implementering av en bättre, effektivare version och tidsbesparing genom att eliminera onödiga arbetsuppgifter.

×

Signup to watch recording

Ingen rekryteringsprocess är perfekt–det är alltid möjligt att förbättra, effektivisera och göra processen smidigare.

Att förbättra din rekrytering innebär objektiv analys av befintliga processer för att hitta flaskhalsarna som hindrar rekryterings verksamheten att vara laser fokuserad på att hitta lösningar. Det är inte lätt att hitta och åtgärda rekryterings flaskhalsar, men det kommer att göra kandidaterna, rekryterare och chefer mera belåtna och hjälpa dig att överträffa dina rekryteringsmål. Gör som Eskilstuna kommun.

Eskilstuna identifierade stora flaskhalsar inom två områden: referenstagning och massrekrytering. De har insett att väldigt manuella rekryteringsmetoder gjorde deras anställningsprocess långsam och överväldigande för alla inblandade. Så de började leta efter lösningar.

Resultatet? Efter att ha implementerat en mer strömlinjeformad process för bara några månader sedan, ligger Eskilstuna redan över hundra rekryteringar före föregående år!

Häng med den 15 september när vi sätter oss ner med Karolina Borg, Rekryteringskonsult på Eskilstuna kommun, för att ta del av kommunens resa från identifiering de främsta flaskhalsarna i rekryteringsprocessen till implementering av en bättre, effektivare version och tidsbesparing genom att eliminera onödiga arbetsuppgifter.

Webinaren är perfekt för rekryterare, rekryterande chefer och alla som vill strömlinjeforma anställningsprocessen och spara tid för att kunna fokusera på det som är viktigt.

I detta webinar

kommer vi bland annat att

  • Hur Eskilstunas rekryteringsprocess såg ut tidigare och varför man började identifiera flaskhalsarna
  • Vilka flaskhalsar identifierades
  • Hur implementerades den bättre processen och hur ser den ut nu
  • Vilka är resultaten och fördelarna med att öppna flaskhalsar i anställningsprocessen
  • Hurdan feedback har ni fått från rekryterare och kandidater om videointervjuer
  • Tips för organisationer i motsvarande läge som har som mål att förbättra processen
  • BONUS: Tips på hur man får ihop budgeten och internt köp av nya HR verktyg

Se webinarinspelningen

Talare

Karolina Borg

Rekryteringskonsult på Eskilstuna Kommun

Karolina Borg är rekryteringskonsult på Eskilstuna kommun. Hon har många års erfarenhet av rekrytering, HR, coaching och konsultering. Karolina har förmåga att upptäcka flaskhalsar och är expert på problemlösning i organisationer av varierande storlek.

Jan Söderström

Senior Manager, Recright

Jan har stort intresse och erfarenhet av supersmidiga anställningsprocesser. Jan har fördelen att ha sett ett mångfald processer i väldigt olika sorts organisationer ur ett globalt perspektiv.

×