Förinspelade och liveintervjuer med video – vad är skillnaden?

Vad är förinspelade och liveintervjuer via video och hur skiljer dem sen från varandra? I detta blogginlägg förklarar vi allt och ger dig några tips.

Jan Söderström

Då det är ett nytt fenomen i rekryteringskretsar, så förväxlas ofta förinspelade och liveintervjuer via video med varandra. Då måste människor använder termen ‘’videointervjuer’’ när de pratar om förinspelade och/eller liveintervjuer, så är det väldigt lätt att förväxla dem. För att göra det tydligt för dig, så kommer vi i detta blogginlägg förklara vad dessa två typer är, när man ska använda dem och ge dig några tips.

Liveintervjuer med video

Liveintervjuer med video är videosamtal i ett intervjuformat. De intervjuerna kan genomföras genom vanliga videokonferens-verktyg så som Google Hangout, Skype eller med hjälp av en videorekryteringsplattform. Vissa plattformar (som vår) låter också rekryterare att spela in intervjun så ni kan kolla och analysera den i efterhand.

Liveintervjuer är ett effektivt alternativ till riktiga intervjuer när de är svåra att anordna. Jämfört med intervjuer på plats, så behöver inte rekryterare och kandidater pendla till mötesplatsen, vilket kan spara en hel del tid och pengar för båda partier. Dock så många fortfarande rekryteraren och kandidaten vara delaktiga samtidigt för att intervjun ska bli av, så schemaläggning är nödvändigt.

Tips för att genomföra liveintervjuer:

  • Gör en teknisk genomgång innan intervjun börjar. Var säker på att dina vektyg fungerar ordentligt för att undvika tekniskt strul under intervjun. Kontrollera att kameran fungerar, testa din mick och säkra att du har en stark internetuppkoppling. En internetuppkoppling med minst 1 mb/s är idealt.
  • Använda ett schemaläggningsverktyg för att undvika maila fram och tillbaka. Schemaläggning kan bli en av de mest tidskrävande delarna av en intervjuprocess, så genom att använda verktyg som Calendly kan hjälpa dig att spara massor med tid och skapa en positiv kandidat och rekryteringsprocess. Vissa rekryteringsplattformar (vår inkluderad) erbjuder en schemaläggningstjänst, som låter dig att hantera allt inför en videointervju på ett ställe.
  • Förbered ett par öppna intervjufrågor och ha en struktur. Utan en ordentlig plan och en lista med frågor, så riskerar du att ställa ledande frågor eller frågor som inte ger dig viktig information som hjälper dig att göra ett bra anställningsbeslut. Du kanske också ställer olika frågor till alla dina kandidater, vilken kan leda till en partiskhet och gör det svårt för dig att bedöma dina kandidater rättvist.
  • Om du vill spela in intervjun, be din kandidat om lov först. Förklara för dem vad du kommer använda inspelningen till. Tillåtelse är viktigt.
  • Ha en plan B ifall något går fel. Till exempel, så kan du be dina kandidater om ett telefonnummer som du kan nå dem på om internet slutar fungera under intervjun. Om intervjun avbryts, kan du ringa dem på det numret och fortsätta konversationen.

Förinspelade videointervjuer

Förinspelade videointervjuer refererar till ett intervjuformat där rekryteraren skapar videofrågor, till vilket kandidaterna svarar på genom att spela in deras svar. Olikt liveintervjuer så behöver inte rekryterare och kandidater vara på plats samtidigt för att intervjun ska ske, och de kan göra deras videos när och var det än passar. Detta ger en stor flexibilitet för båda partier och kräver ingen schemaläggning.

Förinspelade intervjuer används främst som en metod i urvalsprocessen för att urskilja kandidater i ett tidigt stadie. De är enkla att genomföra, ger dig mer information om kandidater än ett CV och personliga brev, samt är mer effektiva än telefonintervjuer. Intervjuerna ger en tydlig bild av personerna bakom CVt och hjälper rekryterare att navigera genom den stora högen med ansökningar.

I förinspelade videointervjuer, så frågar rekryterare alla kandidater samma frågor i samma ordning. Alla kandidater får en lika stor chans till att svara på frågorna och visa upp dem själva inför rekryteraren. Det blir en konsistens i intervjuprocessen och låter rekryterare att jämföra och utvärdera svaren rättvist. Videosvaren kan också delas med kollegor och kunder, vilket kommer minska partiskheten för varje person.

Tips för att genomföra förinspelade videointervjuer

  • Förbered dina frågor noggrant. Med förinspelade videointervjuer, så kan du fråga dina kandidater vad du vill, så du ska utnyttja denna möjlighet väl. Skapa dina frågor basert på grundkraven i rekryteringen – detta kommer hjälp dig att identifiera de mest passande kandidaterna direkt.
  • Ställ tre till fem frågor. Då videointervjuer siktar på att göra rekryteringsprocessen mer effektiv för både rekryteraren och kandidaten, så anser vi att mindre är bättre.
  • Ge dina kandidater tydliga riktlinjer för videosvaren. Du kan inte förvänta dig att dina kandidater listar ut allt själva, utan du behöver berätta exakt vad som är förväntat av dem. Genom att göra dina förväntningar tydliga, så kommer du mer sannolikt få hög kvalité på videosvaren, och du säkrar en positiv kandidatupplevelse. När du ger dina instruktioner, undvik all tvetydighet så mycket som du kan. Till exempel, istället för att säga ‘’Vänligen håll dina videosvar korta’’ överväg att säga ‘’Håll dina svar under 1 och en halv minut’’.
  • Använd förinspelade videointervjuer för att marknadsföra din företagskultur. Till exempel, så kan du spela in en ‘’välkomstvideo’’ där du introducerar ditt team till kandidaten och ger en överblick över hur det är att vara en del av din organisation. Om i din ‘’tackvideo’’, så kan du också informera kandidaten om nästa steg i rekryteringsprocessen eller leda dem till relevant Employer Branding-material.

För att summera

Live och förinspelade intervjuer tjänar olika syften och kan båda kan bli använda i samma rekryteringsprocess. Helst så använder man förinspelade intervjuer i urvalsprocessen. Första delen av intervjuerna samt den sista intervjun gör man via liveintervjuer. Det är möjligt att använda liveintervjuer för urvalet med, men förinspelade videointervjuer skulle passa bättre för detta. Det finns också tre olika sätt att göra förinspelade videointervjuer på, och du kan välja den du behöver beroende på dina rekryteringsbehov.

Videointervjuer ger dig sätt att bli innovativ med din rekrytering och att stå ut från dina konkurrenter. Att använda videointervjuer går också hand i hand med Employer Branding och kandidatupplevelsen. Om du vill lära dig mer om videointervjuer och videorekrytering, hör gärna av dig till oss och kolla på vår ultimata guide som täcker nästan allt du behöver veta om ämnet.

{{cta(’a3ac0016-03cb-4ad2-9d60-dbacc45cb23d’)}}

×