Videorekrytering: Allt du behöver veta

Den ultimata guiden för att förbättra anställningsprocessen med hjälp av videointervjuer.

×

Vad är videorekrytering (och varför skulle jag bry mig)?

Videorekrytering betyder att använda videointervjuer när som helst under hela anställningsprocessen. Varför har video sin roll i rekrytering? Seismiska skiften sker i arbetslivet; ledande organisationer över hela världen förstår redan nu fördelarna med att använda videointervjuer under hela anställningsprocessen. Video är inte längre bara bra-att-ha, det är en viktig del av rekryteringsstrategin.

Vad är en videointervju? Det är en interaktiv dialog mellan minst två personer som sker på distans med hjälp av videoteknik. Både rekryteraren och kandidaten kan delta i intervjun från var som helst i världen med hjälp av en bordsdator eller mobil enhet med internetanslutning, kamera och mikrofon. De två huvudtyperna är förinspelade och live videointervjuer. I hela den här guiden kommer vi att fokusera på förinspelade videointervjuer.

Videorekrytering blir allt vanligare inte bara på grund av tekniska framsteg och globaliseringen på arbetsplatsen, men också för att personlighet snarare än kompetens driver numera talangförvärv. I den här ultimata guiden täcker vi nästan allt du behöver veta om videorekrytering, inklusive fördelar, bästa praxis och rent praktiska tips för att komma igång.

Statistik gällande videorekrytering

2.7
Företag är 2,7 gånger mer benägna att att spara på kostnaden per anställning då de använder video intervjuer.
800 %
Rekryteringsföretag rapporterar 800% högre engagemang med jobbannonser som har inbäddad video.
82.4 %
83% av kandidaterna är nöjda eller väldigt nöjda med videointervjuer som en metod.
34 %
Jobbannonser med video får 34% mer ansökningar än jobbannonser utan.
85 %
av rekryterarna förbrukar 10 minuter eller mindre på genomgång av kandidatens videosvar
61 %
De bästa företagen i sin kategori är 61% mer benägna att använda videoverktyg för att intervjua kandidater jämfört med andra företag.

Hur man använder videointervjuer i samband med rekrytering

Hur fungerar videointervjuer? Man kan använda förinspelade videointervjuer när som helst i rekryteringsprocessen, anser de flesta rekryteringsteam att de största fördelarna finns att hämta i sållnings skedet.

Gör arbetsannonsen och ta emot ansökninarna

Du kan bestämma själv ifall du vill inkludera video under den här första fasen. Överväg att inkludera en introduktionsvideo av dig själv och ditt företag i jobbannonsen. Du kan sen bjuda in kandidater för att svara med en videointroduktion av sig själv, eller bara be om svar som nästa steg.

Förbered videofrågorna

Innan du sätter dig ner för att spela in dina videofrågor, fundera på vilken information du behöver av kandidaterna för att göra smarta rekryteringsbeslut. Vilka egenskaper söker du? Vilka typer av personligheter passar arbetskulturen? Mindre är mer när det gäller videointervjuer – det är bra praxis att göra tre till fem frågor.

Spela in videofrågorna

Inspelning av videofrågor borde bara ta ungefär fem minuter eller mindre, och du skickar samma frågor till alla kandidater. Både du och kandidaterna kan spela in videon så många gånger som behövs. Berätta för kandidaten hur långa svaren ska vara och ge också andra riktlinjer. De flesta rekryterare finner den optimala längden för ett videosvar att vara en minut (högst två).

Se över kandidaternas videosvar

Eftersom det inte finns något behov av att samordna kalendern med kandidaterna eller ditt team, är det enkelt för både rekryterare och anställande chefer att se på kandidaternas svar då det passar bäst.

Kalla bara de bästa kandidaterna på personlig intervju

Nu när du och ditt anställningsteam har granskat alla videosvar har du en klar uppfattning om vilka kandidater du gör—och vill inte gå vidare med. Bjud endast de bästa kandidaterna till personliga intervjuer.

Tre olika typer av förinspelade videointervjuer, förtydligat

Om man inte räknar med live intervjuer, det finns tre typer av förinspelade video intervjuer du borde ja koll på:

Traditionella videointervjuer

Som namnet antyder är detta den vanligaste typen av inspelade videointervjuer. De är det perfekta alternativet för upptagna rekryterare som har mer än 10 kandidater till en position.

Hur fungerar videointervjuer i vardaglig rekrytering? Videointervjuer hjälper dig att spara tid under screeningsprocessen. Om du har en stor kandidatpool, är det bra praxis att intervjua ungefär en tredjedel av kandidaterna. Du kan också bjuda in alla att skicka in videosvar om din kandidatpool är mycket mindre.

Offentliga videointervjuer

Offentliga videointervjuer ersätter i huvudsak jobbannonser och används särskilt i stora rekryteringskampanjer. Du kan publicera videolänken på din karriärsida, karriärportal eller på sociala medier och bjuda in alla intresserade kandidater att ansöka.

Du kan presentera positionen i en video, fråga sedan specifika frågor i den andra, som kräver ett svar från kandidaterna. Efter att ha gått igenom videosvaren väljer du de bästa kandidaterna för en personlig intervju.

Offentliga videointervjuer är ett bra sätt att locka millenniala kandidater. Det är också ett smart alternativ om ditt företag är aktivt på sociala medier eftersom du redan har en stor pool av potentiella kandidater som följare.

Inbäddade videointervjuer

Inbäddade videointervjuer liknar offentliga videointervjuer, alla kan skicka in en ansökan. Skillnaden är att de är inbäddade i en annan sida. Du kan bädda in en videointervju i en arbetsannonsform via företagets ATS, eller använda den som en öppen intervju.

Du kan skapa bara en videointervjufråga, och kandidaterna kan ge ett videosvar, deras e-postadress och LinkedIn-profil.

Fördelarna med att använda videointervjuer i rekrytering

För rekryterare

Möt den egentliga personen bakom ansökan

Då alla CV:n som rinner in ser precis lika ut, kan det kännas att man gör anställningsbeslut genom att kasta tärning. Videointervjuer ger dig då en tydlig bild av personen bakom CV:n. Bjud efter det bara in de bästa kandidaterna till personliga intervjuer och du kan vara säker på att du har valt rätt person.

Anställ snabbt och effektivt

Implementering av video i rekryteringsprocessen hjälper dig att få ordning på kaos. Hantera alla kandidater på ett ställe. Granska svar, gör anteckningar och ge betyg som är synliga för hela rekryteringsgruppen om man så önskar. Videointervjuer avlägsnar geografiska begränsningar, minskar på tråkigt administrativt arbete och gör rekryterarnas liv mycket enklare.

Spara tid och pengar genom att sortera kandidaterna

Användning av videointervjuer resulterar i en cirka 50% tidsbesparing i din sorterings och intervjuprocess. Att intervjua färre människor ansikte mot ansikte medför betydande kostnadsinbesparingar. Om du sparar två timmar per kandidat med hjälp av videointervjuerer då ditt team granskar 10 000 anställningar per år, betyder det 20 000 timmar och ungefär 2 miljoner euro sparas på årsnivå!

Bättre transparens

Genom att använda videointervjuer kan du involvera fler personer i anställningsprocessen utan besväret med att samordna allas schema. Genom att dela kandidaterna med fler personer i din organisation och bygga en transparent anställningsprocess ökar du förtroendet mellan rekryterare och anställande chefer och minskar omedveten subjektivitet.

Förbättra arbetsgivarvarumäket

Dåligt rykte hindrar de bästa kandidaterna från att ansöka till ditt företag. Att använda en modern rekryteringsteknologi som ger bra kandidatupplevelse, hjälper kandidaterna att se ditt företag i ett positivt ljus och därmed förbättra ditt arbetsgivarvarumärke.

För kandidater

Ge kandidaterna en chans att lysa

Kandidater kan bättre visa upp sina färdigheter och personligheter i videointervjuer. Ge människor en chans att vara kreativa med video. Du kommer att bli förvånad över hur effektivt de uttrycker sig jämfört med CV:n eller ansökan. Videointervjuer leder till mycket enklare anställningsbeslut.

Arrangera en positiv och flexibel kandidatupplevelse

Att minska rekryteringsadministration gynnar inte bara rekryterare utan också kandidater. Om det tar för lång tid att arrangera en intervju kommer kandidaterna att bli frustrerade och kan ta emot ett annat jobb. Enligt vår kandidatundersökning skulle 84% av de kandidaterna rekommendera videointervjuer som en rekryteringsmetod ur kandidatens synvinkel.

Visa kandidaterna företagets kultur

Rekrytering är en dubbelriktad väg: Rekryterare vill undvika att anställa fel kandidater, och kandidater vill också undvika att gå med i fel företag. Genom att använda arbetsgivarvideo i jobbannonser för att visa upp företagskulturen ger kandidaterna den information de behöver för att bestämma om de passar in i företaget eller inte.

10 krossade myter om videorekrytering

1. En videointervju är ju bara en Skype intervju

Folk hänvisar vanligtvis till förinspelade videointervjuer som helt enkelt ”videointervjuer”, vilket kan leda till förvirring om hur de skiljer sig från live Skype-intervjuer. Vi förtydligar: En livevideointervju är i princip ett videosamtal i intervjuformat. Men en förinspelad videointervju består av rekryterarens förinspelade frågor och kandidatens inspelade svar.

2. Videointervjuer är avsedda att ersätta face-to-face intervjuer

Videointervjuer ersätter traditionella tidskrävande gallringsmetoder som att ringa upp kandidater, personlliga intervjuer i första steget och CV-gallring. De ersätter inte alla ansikte-mot-ansikte-intervjuer, utan hjälper dig istället att analysera kandidaterna mer effektivt och undvika att möta mindre lämpliga kandidater i en tidskrävande personlig intervju.

3. Kandidaterna har inte nödvändig utrustning för att kunna genomföra videointervjuer

Oddsen för att dina kandidater äger en smarttelefon eller en dator med webbkamera – eller åtminstone har tillgång till en – är höga. Men det finns ju en chans att de inte gör det. Då kan de helt enkelt kontakta med dig för att förklara deras situation. Även om en kandidat inte kan spela in videosvar, kommer du fortfarande kunna dra nytta av videorekrytering i ditt företag totalt sett.

4. Videointervjuer kör bort kandidater

83% av kandidaterna är totalt sett nöjda eller väldigt nöjda med videointervjuer som en rekryteringsmetod, enligt vår kandidatundersökning. Frågan här är ju egentligen att skulle du anställa någon som inte är motiverad nog att svara på några korta frågor på video? Om de är taggade på positionen och företaget i fråga, kommer de att svara på videofrågorna.

5. Videorekrytering kommer att ersätta mänskliga rekryterare

Videorekrytering har inte gjort människor irrelevanta. Tvärtom, videorekrytering hjälper dig att göra ditt jobb bättre genom att minska administrationsarbetet och förenkla anställningsprocessen. Jämfört med traditionella gallringsmetoder humaniserar videointervjuer anställningsprocessen genom att låta dig se kandidaterna som riktiga personer – inte bara namn på ett CV.

6. Äldre kandidater svarar inte på videointervjuer

Det är sant att rekryterare ofta använder videointervjuer för att sålla kandidater vid massanställningar för typ sommarjobb och doktorandprogram där åldersgruppen i allmänhet är yngre. Men över 50% av kandidaterna som svarar på videointervjuer är över 30 år gamla – 28% är över 40 år och 10% är över 50 år gamla enligt vår rekryteringsundersökning.

7. Byggnadsarbetare eller mjukvaruutvecklare svarar inte på videointervjuer

Det är kan vara farligt att generalisera baserat på yrke. Alla individer har varierande utbildning, karriär och personlig bakgrund, och vi kan inte gissa oss till människors beteende baserat på deras nuvarande roll. Oavsett bakgrund eller personlighet kommer kandidater att skicka in videosvar om de är tillräckligt intresserade av tjänsten – precis som de skulle skicka in en traditionell CV och ansökan.

8. Videointervjuer är inte lämpliga för ledande- och verkställande positioner

Som ovan nämnts, hjälper videointervjuer särskilt rekryterare som med hög volym för t.ex juniorroller. Men de hjälper också rekryterare att anställa för mellanledningen och mer ledande roller. Det är inte ovanligt för VD kandidaterna att intervjuas med video – allt beror på vad som frågas, krävs och vem i organisationen som är intervjuaren.

9. Videointervjuer är tidskrävande och kommer bara att öka min arbetsbörda

En viktig anledning till att använda videointervjuer är att göra rekryteringsprocess effektivare. Den enda gången videointervju kan möjligtvis öka din arbetsbörda är när du har färre än 10 kandidater för en tjänst. Eftersom videointervjuer hjälper dig att välja vilka kandidater du ska intervjua f2f, kommer videointervjuerna inte att vara lika användbara om du ändå planerar att träffa dem alla personligen.

10. Videointervjuer är endast för extroverta personligheter

Många rekryterare tycker att videointervju inte är för dem – eller kandidater – eftersom de är introverta eller obekväma framför kameran. Men sanningen är att videointervjuer kan underlätta alla rekryterares tillvaro – oavsett personlighet eller tidigare erfarenheter. Eftersom du kan spela in videon så många gånger du vill, finns det inget behov av att känna tidspress eller stress överhuvudtaget. När de väl har provat tycker 92% av rekryterarna att de vill fortsätta använda videointervjuer som en del av deras rekryteringsprocess.

Hur genomföra en videointervju: 5 tips och tricks

favorite

Uppmärksamma detaljerna

Innan du börjar spela in, titta omkring dig. Hurudana ljusförhållanden har du? Hur ser bakgrunden ut? Ställ in kameran på ögonhöjd, och granska att det inte finns en ljuskälla bakom dig. Klä dig ändamålsenligt för att se proffessionell ut och ge rätt intryck. Håll dig borta från ljusa och skarpa mönster som kan distrahera på video.

favorite

Ge rätt ton

När du skickar ut dina intervjufrågor anger du tonen för kandidaternas svar. Om du vill att kandidaterna ska koppla av och vara naturliga, var inte själv alltför styv eller överseriös i din video. Håll frågorna enkla och sakliga så att kandidaterna också kan lätt hålla sig på rätt spår.

favorite

Skynda långsamt

Att spela in intervjufrågor tar dig bara några minuter, men det betyder inte att du behöver skynda på processen. Ta dig tid, titta rakt i kameran och tala högt och tydligt. Bli gärna lite kreativ—brainstorma några intressanta frågor i förväg, och överväg att göra snabb kontorsrunda eller introducera teamet i en välkommentvideo.

favorite

Klargör dina förväntningar

Videointervjuer hjälper att skapa en smidig kandidatupplevelse—så länge förväntningarna är tydliga. Ge kandidater enkla riktlinjer och förklara hur långt svar du förväntar dig. Du kan göra det antingen i samma video där du spelar in frågorna eller i en separat välkomstvideo.

favorite

Locka kandidaterna att ställa frågor

Vi skruvar upp volymen för publiken längst bak i salen: rekrytering är ett dubbelriktad gata. Om du ger kandidaterna en möjlighet att ställa frågor visar det ju att du inte bara bryr dig, det hjälper dig också att identifiera framstående kandidater. En kandidat som gör sakkunniga frågor till rekryteraren urskiljer sig garanterat från mängden.

Vad man ska söka efter i en videointervjuplattform

If you’re hiring for a large organization, you likely already use an applicant tracking system to manage your hiring process. How exactly can you incorporate video interviews into your existing practices? The best option is to look for a video interviewing solution that integrates to your existing ATS. When looking for the right platform, ask yourself the following questions:

Är det lätt använt?

Om videointervjuplattformen inte är lätt att använda för både rekryterare och kandidater, kommer folk helt enkelt inte att komma ombord. Innan du bestämmer dig vilken videointervjuplattform du vill använda, kolla användargränssnittet med hjälp av en kostnadsfro prövotid eller ett produktdemo. Se till att det är intuitivt och enkelt att använda för alla inblandade parter.

Erbjuder de kundsupport?

När du kan poäng och betygsätta kandidater i själva videointervjuplattformen blir kommunikationen inom rekryteringsteamet mycket enklare. Du behöver inte diskutera via e-post, Slack eller brevduva.

Finns det ett inbyggt kommentar och betygsystem?

När du kan poäng och betygsätta kandidater i själva videointervjuplattformen blir kommunikationen inom rekryteringsteamet mycket enklare. Du behöver inte diskutera via e-post, Slack eller brevduva.

Är det mobilanpassat?

Du bör kunna spela in videofrågor och se kandidatsvar från mobilen eller surflpattan. Kandidaterna uppskattar att de lätt kan skicka in sina videosvar från mobilen utan att måsta ladda appar.

Anställ rätt person på rätt sätt, just nu, med Recright

Som en modern rekryterare står du inför utmaningen att ständigt förnya dig och hänga med på de senaste innovationerna inom talangförvärv. För att kunna rekrytera rätt personer till relevanta roller i idag måste dina anställningsprocesser vara strömlinjeformade, flexibla och effektiva.

Recright är en plattform för rekrytering med video, som hjälper dig och ditt anställningsteam att påskynda hela rekryteringsprocessen för att du kan fokusera mer på människor och mindre på administration. Eftersom traditionella gallringsmetoder är tidskrävande och ineffektiva, så använder du video i rekryteringsprocessen för att hitta rätta personer snabbare.

Är du redo att turboladda din rekryteringsprocess? Det är lätt att komma igång med Recright—fråga om ett demo!

×