Hur videointervjuer reducerar diskriminering

Kan videointervjuer reducera diskrimination och hur går det till? Vi går igenom hur videointervjuer hjälper dig och ditt företag till att ta ett rättvist och bra val vid anställning.

Jan Söderström

En fråga vi får ställd till oss ofta är ‘’Gör videointervjuer så att diskriminationen ökar?’’. Vissa kanske svarar ‘’Ja’’ för att videointervjuer visar rekryterare känslig information om kandidater, så som ålder, etnisk bakgrund, könsidentitet etc. Vårt svar är motsatsen – videointervjuer reducerar inte bara diskriminationen, de hjälper dig också att undvika diskriminering genom rekrytering. Hur? Låt oss utveckla:

Anledningar till varför videointervjuer minskar risken av diskrimination

Videointervjuer ger en konsistens

I riktiga intervjuer eller via telefon, så bestämmer rekryteraren för frågorna som ska ställas beroende på vem som intervjuas och hur de tolkar frågorna under tiden intervjun pågår. Rekryteraren kan omedvetet ställa ledande frågor, ställa frågorna på olika sätt eller engagera sig i orelaterade ämnen som kan påverka det slutgiltliga beslutet, vilket gör att risken för diskrimination ökar och gör det svårare att utvärdera kandidaterna rättvist.

I videointervjuer ställs exakt samma frågor till alla kandidater, i samma ordning. På det sättet, så ger du alla dina kandidater en lika stor chans till att visa upp sig själva och säkrar en objektiv bedömning av deras svar.

Transparent

När en intervju genomförs mellan två personer bakom stängda dörrar, så är det omöjligt att veta vad de har diskuterat och om diskrimination har skett. Men om man använder videointervjuer, så är allt lagrad och arkiverat som bevis om vad som sagts och vi kan använda videon för att stödja eller motsätta ett anställningsbeslut. Videon kan bli delad med vilken intressent som helst och de kan gå igenom svaren tillsammans med deras kommentarer och klassificeringar, samt utmanar valen längs processen.

Vår kund, JYSK, använder videointervjuer i deras urvalsprocess, och de har en policy vilket gör att chefen över chefen är ansvarig för att validera rekryteringsbesluten och att utvana rekryterarens val längs processen. Genom att använda videointervjuer, så bygger JYSK en transparent anställningsprocess och reduceras partiskhet hos rekryterare, vilket tar oss till nästa punkt.

Videointervjuer reducerar partiskhet

Genom att dela kandidaternas svar med flera personer i din organisation, så låter du fler människor säga vad de tycker, utmana varandras partiskhet och bidra till en rättvis rekrytering. Dina kollegor kan se kandidaterna och lämna deras kommentarer under deras videos, vilket kan hjälpa dig till att få en bättre blick över dina kandidater och göra ett smart anställningsbeslut.

Bonusanledningar

Videointervjuer tar bort geografiska barriärer

Det är för ofta som bra kandidater blir nekad även innan företagen har lärt känna de, på grund av att de är för långt bort från varandra. Och på grund av denna geografiska distansen, kan organisationen missa skickliga talanger från andra städer och länder. Genom att använda videointervjuer, ger det en möjlighet till att ‘’träffa kandidaterna’’ oavsett var de är, utan diskriminering på grund av deras boendeort.

När Helsingfors Universitet använde Recright till att anställda forskare, så hade de tagit emot ungefär 250 ansökningar från 27 olika länder, och erbjöd kontrakt till fler kandidater än de tänkte från början! Om de inte hade använder videointervjuer i deras rekrytering, hade resultatet varit helt annorlunda.

Videointervjuer ger kandidater en chans till att berätta mer om de själva

I videointervjuer, så får alla kandidater en chans att imponera på rekryterare, berätta mer om de själva än vad ett CV någonsin kunde göra, och förhoppningsvis avfärda några missuppfattningar. Till exempel, en jobbsökande med ett utländskt namn kanske ger ett felaktigt intryck att de inte talar det lokala språket på deras CV, men på deras videosvar, så kan de visa deras språkkunskaper till rekryteraren.

Videointervjuer hjälper företag att förhindra diskrimination

Att ha allt inspelat, lagrat, arkiverat och delat med flera människor gör det enkelt att upptäcka och stoppa diskriminering. Chefer kan se när diskrimination är identifierad under en anställningsprocess. När diskriminerande handlingar är upptäckta, kan företaget fokusera på att utbilda sin nuvarande personal för att förhindra att det ska hända igen.

Vad forskningen säger

Ämnet om diskriminering och videointervjuer är inget ämne som det forskas om mycket än, och förmodligen så är en artikel från Esther Kroll och Matthias Ziegler den enda publicerade undersökningen vi har just nu. Resultaten från undersökningen visar att förinspelade videointervjuer inte diskriminerar mot etniska minoriteter – ansökande med turkisk bakgrund fick ett högre betyg i bedömningen i deras videosvar än vad tyskar fick.

Med en växande popularitet med videointervjuer, så kan vi förvänta oss att mer forskning kommer i framtiden. Då förinspelade videointervjuer är en typ av strukturerade intervjuer så kan vi också läsa om vad vetenskapen säger om diskrimination och strukturerade intervjuer. Spoiler: Strukturerade intervjuer förhinder partiskhet och låter dig hitta den bästa kandidaten.

Och tillslut…

Videointervjuer är en kraftfull rekryteringsmetod som kan minska diskrimination vid anställning. Men hur du använder denna metod spelar roll. För att få ut det mesta av videointervjuer, så är det viktigaste att du behöver tänka noggrant på vad du vill fråga dina kandidater, hur du ska ställa frågorna och vad du vill få reda på; du borde komma ihåg att få dina kollegor involverade i anställningsprocessen.

För mer information och tips om videointervjuer, kolla igenom vår ultimata rekryteringsguide!

×