Rekrytering via distans: hur man gör det bästa av videointervjuer

Den större delen av världen anpassar sig nu till att jobba hemifrån på grund av COVID-19, inklusive rekryterare och anställande chefer. Vi hjälper dig att göra det bästa av rekrytering via distans.

Jan Söderström

Den större delen av världen anpassar sig nu till att jobba hemifrån på grund av COVID-19, inklusive rekryterare och anställande chefer. Medan vissa företag redan har gjort skiftet till digital rekrytering genom att använda verktyg och teknologi som videointervjuer, bedömningar online, och avancerad rekryteringsprogramvara, så finner sig många i att rekrytera via distans för första gången.

Hur kan företag rekrytera människor effektivt, hålla intervjuprocessen så effektiv som möjligt, och skydda deras kandidaters och rekryterares hälsa och välmående? Vi vill dela några tills för att anställa under denna utmanande tid.

Bestäm vilken typ av videointervjuer som du behöver

De två huvudsakliga typer av videointervjuer är förinspelade och liveintervjuer. En förinspelad intervju är när rekryterare och kandidater spelar in deras videofrågor och svarar på dem när och var de än önskar. Förinspelade intervjuer är bra för urvalsprocessen och används som ett komplement, eller i vissa fall, ersätter de mer traditionella urvalsmetoderna som personliga brev och CV.

En liveintervju görs via ett videosamtal. Denna metod är ett effektiv alternativ till riktiga intervjuer då de är svåra eller omöjliga att arrangera. Du kan också spela in liveintervjuer för att kolla på i efterhand.

Beroende på dina rekryteringsbehov och vilket steg du är i din rekryteringsprocess, så kan du välja att använda bara en eller båda typerna av videointervjuer. Om du är i ett tidigt skede av rekryteringsprocessen och snabbt vill se personligheten eller om kandidaterna passar i din företagskultur, överväg att använda förinspelade videointervjuer. Men om du har avslutat urvalet och är redo för att lära känna dina kandidater bättre, så kan liveintervjuer vara något att föredra. Du kan ha flera liveintervjuer enligt dina behov och lägga till flera rekryteringssteg för att lära dig mer om dina kandidater.

Involvera ditt team

I rekrytering, så är samarbete nyckeln – det visar upp en kultur av transparens och pålitlighet, samt reducerar omedveten partiskhet.

Med videointervjuer, så kan du dela dina kandidater och deras videos med dina kollegor utan krångel. Dina kollegor kan se dina kandidater på samma sätt som du kan, lämna kommentarer under kandidaternas videos, utmana varandras tankesätt och bidra till en rättvis rekrytering. Genom att uppmuntra dina kollegor till att samarbeta, så får du en bättre blick över dina kandidater och försäkrar att din nya kollega passar bra in.

Förbered dina frågor innan

Tänk noggrant på kompetenserna, skickligheter och attityden du letar efter hos kandidater och förbered genomtänkta och betydelsefulla frågor som går i linje med ditt huvudsakliga mål för rekryteringen. Om du anställer kandidater som ska jobba på distans (tillfälligt eller på heltid), överväg att ställa frågor relaterat till att jobba på distans, såsom självständigt arbete, självmotivation, samarbete, kommunikation och tidshantering.

Med förinspelade videointervjuer, så kan du ställa samma frågor till alla kandidater. För att använda denna möjligheten klokt, ställ frågor som kommer hjälpa dig att identifiera de kandidater som passar bäst direkt och hjälper dig med urvalet.

När du förbereder dig för dina liveintervjuer, ska du göra likadant som med riktiga intervjuer. Kolla igenom kandidatens ansökning innan och kom på frågor om vad du helst vill lära dig om dina kandidater. Till exempel, om din kandidat nämnde i sin ansökan att de har jobbat på ett liknande projekt som det du har, varför inte fråga dem om det?

Kontrollera din teknologi och dina omgivningar

Oavsett om du genomför liveintervjuer eller spelar in dina frågor inför förinspelade intervjuer, här är några grundläggande saker att ha i bakhuvudet:

  • Se till att ljuset är bra. Naturligt ljus ger dig bäst resultat.
  • Håll dig i ett tyst rum med en neutral bakgrund där ingen kommer störa dig.
  • Lägg ifrån dig din telefon, precis som du skulle göra vid en riktig intervju, så du inte blir distraherad eller störd.
  • Testa din kamera och din mikrofon innan.
  • Se till att du har en stabil internetuppkoppling för att undvika tekniskt strul under intervjun. En internetuppkoppling med en bandbredd på minst 1 mb/s är idealt.
  • Ha en plan B. Till exempel kan du be om din kandidats telefonnummer eller ge dem ditt egna, så ni kan fortsätta på telefon om något går fel.

Överkommunicera

Oregelbunden eller avsaknad av kommunikation har alltid varit ett stort klagomål från kandidater. Vi kan inte nog betona vikten av kommunikationen med kandidaterna, speciellt när du anställer via distans. När du inte kan träffa dina kandidater på riktigt och bjuda in dem på en kaffe på ditt kontor, så behöver du anstränga dig ännu mer och överkommunicera med dina kandidater för att skapa en positiv kandidatupplevelse.

Kom ihåg att förse dina kandidater med all nödvändig information i din videointervju-inbjudan och gör en uppföljning efter intervjun. I de fall då videointervjuer inte är vanligt i din bransch, kan det vara en bra idé att förklara processen för dina kandidater så de vet vad de kan förvänta sig. Visa dina kandidater att du värdesätter deras tid genom att proaktivt kommunicera med dem – det kommer förbättra deras kandidatupplevelsen enormt.

Sikta på att göra det enkelt för kandidaterna

I dessa svåra och stressiga tider, så behöver vi hjälpa varandra att behålla lugnet och visa support och medkänsla. Under dina videointervjuer, kom ihåg att visa vänskaplighet och tillgänglighet genom att le och inte vara stel eller för seriös. Ha koll på ditt kroppsspråk och ton när du pratar med din kandidat.

När du genomför liveintervjuer, låt dina kandidater veta att de inte behöver stressa fram sina svar. Tillåt pauser efter dina frågor innan kandidaten svarar, och pausa efter din kandidats svar för att säkra att de har svarat klart på frågan.

Förmedla ditt företags mål och värderingar

Förmodligen så är dina kandidater mer intresserade av att lära sig om ditt företags mål och värderingar nu än tidigare. Många kandidater är nyfikna om dina policys och fördelar, och många vill veta hur ditt företag hanterar COVID-19-krisen.

Hur du hanterar situationen berättar mycket om hur ni värderar era anställda och hur du agerar när ni ställs inför osäkerheter. Såg ert företag till att förse all nödvändig information och vägledning om viruset för att undervisa dina kollegor och se till att alla är säkra? Vad gjorde ditt företag för att hjälpa era anställda att byta till att jobba hemifrån? Förser ditt företag alla anställda hjälp för mental hälsa? Ha dina svar på dessa frågor redo när du pratar med kandidater eller initiera dem konversationerna själv, men tänk på ditt språk så du inte framstår som skrytsam.

Ge och be om feedback

Att ge konstruktiv feedback är ett enkelt sätt att visa att du bryr dig om din kandidats framgång och lämna ett positivt intryck av ditt företag. Men glöm inte att rekrytering är en tvåvägsprocess, så se till att fråga dina kandidater om deras upplevelse för att lära dig om vad du behöver förbättra.

När man nu ställts för en kris, så väljer många företag såsom Amazon, Google och Facebook att flytta deras intervjuer online. Övergången kan vara utmanande, men vi är här för att hjälpa. I ett försök att skydda dig, dina kollegor och kandidater och att genomföra intervjuer säkert. Om du vill veta mer om Recright videointervjuer, skriv till oss här så återkommer vi till dig.

×